fredag 6 oktober 2017

Dags för ett stort strategiskt möte om multiarena i Vimmerby

Den 27 december 2015 skrev jag ett blogginlägg om möjligheterna för att företag, föreningar och kommun skulle kunna bygga en kultur och fritidsarnea tillsammans i Vimmerby

Nu är det många olika eldsjälar i föreningslivet och i olika politiska partier som uttrycker detsamma. Därför tror jag att det är dags att utvecklingsavdelningen i Vimmerby kommun försöker fånga in och samla kraften i denna fråga.

Jag föreslår att styrgruppen för SLUS bjuder in företag, föreningar, medborgare och alla politiska parter till ett strategiskt möte för att diskutera denna fråga. 

Det borde kunna bli det första steget i processen för att att sätta upp en handlingsplan med målet att bygga en multiarena. 

Driftkostnaderna över tid är en av de viktigaste frågorna för oss som kommunpolitiker. 

Den förstudie som finns formulerad är snart framme för inlämning till föreningen Astrid Lindgrens Hembygd. Blir den beviljad så kan en projektledare anställas under ett halvår för att ta fram en konkret plan med avsiktsförklaringar för att kunna bygga en multiarena. 

Vad, när, hur och av vem samt driftkostnader över tid måste få svar på ett profesionellt sätt nu. 

Låt oss snarast samlas över partigränser och möta alla föreningar och företag som vill bidra till bygget. En av de viktigaste sakerna som en kommun kan göra för att öka attraktionskraften är att skapa mötesplatser, enligt Karin Andersson som föreläste på förra strategiska mötet den 21 september. Vimmerby IF i samverkan med kommunen påbörjade det arbetet för många år sedan. Dags att ta nästa stora steg för att skapa mötesplatserna som behövs för att bygga ett ännu bättre Vimmerby.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar