onsdag 4 oktober 2017

Kommunal ekonomi 2017

Delårsbokslutet ger oss möjligheter till satsningar

De båda kommunalråden beskriver att 2017 blir ett av de bästa åren på länge vad gäller kommunens ekonomiska resultat. Det ger oss möjligheter till att öka investeringarna som under två år varit i princip på lägsta möjliga nivå efter förra kommunalrådets spendertider som peakade 2013 då Vimmerby var den kommun i landet som investerade mest per person av alla kommuner i landet. 

Det gjordes då en fiberinvstering på cirka 60 miljoner och som idag har ett marknadsvärde på cirka 20 miljoner. Jag försökte få fiberstygruppen att sänka anslutningsavgiften på det sätt man gjorde i Vetlanda för då försvann Telia men Micael Glennfalk som var både styrgruppens ordöfrande och operativt arbetande ville inte lyssna på mitt förslag utan avfärdade det resolut. 

Nu kan vi idag konstatera att vi kunde ha spenderat 60 miljoner på andra behov och låtit marknaden bygga fibernätet vilket var Centerpartiets linje hela tiden. Men M gjorde upp med S och byggde fiber som inte många ville ansluta sig till tyvärr. Igår tvingades Vimarhem att ansluta sig till kommunens fibernät och Michael Svensson lovar att hyresgästerna i de sju kransorterna ska ha fiber våren 2018. VEMAB ska bygga stamfiber till Frödinge, Tuna och Locknevi för cirka 4 miljoner av sin vinst som de annars skulle ge i utdelning till kommunkoncernen, trots att Zitius redan håller på med den projekteringen av fiber i Frödinge, Brantestad, Locknevi och Tuna. Det blir alltså dubbla grävschakt även i denna del av kommuen. ADSL-fibern har vi redan byggt och betalat men den äger Telia och kan inte användas. 

Jag konstaterar avslutningsvis

Överskottet och amorteringarna i kommunens delårsbokslut beror framförallt på tre omständigheter:

 

För det första så får socialnämnden fortfarande extraordinära intäkter från migrationsverket på i storleksordningen 13 miljoner som lyfter resultatet i driften där.

 

Skatten i Vimmerby är högst i länet.

 

Av ränte- och kostnadsmässiga skäl har man på kommunkoncernnivå valt att radera kommunens likviditetoch istället vid behov utnyttja korta krediter då det ur ett helhetsperspektiv är mest ekonomiskt fördelaktigt i dagsläget. Detta beror på att vi för tillfället har minusränta och att vi i kommunen faktiskt får betalt för vissa av våra lån.

 

Resultatet har alltså inte har något större samband med varken M+S alliansens ursprung, eller den politik och det ledarskap majoriteten visat de senaste åren. Det är snarare en följd av bidrag och ränteläge, vilket inte är något Vimmerbys ledande politiker kan, eller bör ta åt sig äran av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar