onsdag 11 oktober 2017

Idag firar vi internationella flickdagen med ett inlägg om jämställdhet.

Idag är det visst internationella flickdagen och som av en händelse fångar denna mycket välskrivna debattartikel min uppmärksamhet. Att den dessutom är skriven av en centerpartistisk kvinna i Göteborg ger mig styrka och förhoppningar. Vi behöver ett mer jämställt Sverige. Och vi kvinnor måste hela tiden agera och påvisa orättvisor mellan könen. Själv lyssnade jag på Centerkvinnornas ordförande Sofia Jarl i lördags. Makten kring jämställdhetspolitiken ligger främst hos kommunerna. Jag efterfrågade Vimmerby kommuns uppdaterade jämställdhetsplan som vi efterfrågat redan 2014 eftersom vår nuvarande bygger på gammal lagstiftning och är antagen 2006. I mars 2016 fick jag ett utkast och jag fann den mycket bra och genomarbetad med många tydliga tabeller med statistik utifrån kön. Men sedan dess har den inte diskuterats och lyfts fram och S i Vimmerby som påstår att de är det mest feministiska partiet i Sverige borde ju pressa fram denna typen av dokument, kan jag tycka. Men det kanske finns motkrafter för ökad jämställdhet i kommunen. 

Kommunchefen lovade i alla fall igår på KS AU att jämställdhetsplanen ska fram nu men att den hade varit tvungen att redigeras för att den inte skulle vara alltför detaljerad. 

En annan fråga som lyftes på vår stämma i lördags av Per-Inge Pettersson i Hultsfred var att vi kommunpolitiker måste utvärdera och kolla hur försörjningsstödet betalas ut. Ofta betalas det ut till mannen i familjen. Det naturliga för mig är att det betalas ut till både mannen och kvinnan, jämnt fördelat. Denna fråga ska vi nu också lyfta i Vimmerby eftersom det faktiskt är så att det med automatik betalas ut till mannen. Kvinnan saknar ibland kontonummer och jag anser att försörjningsstödets utbetalning kan vara en bra anledning till att alla kvinnor faktisk skaffar eget bankkonto om de inte har det redan. Hur ser du på det och hur sköts utbetalningarna i Din kommun. Fördelas det lika mellan man och kvinna? 

Lars Sanderg ska lyfta denna fråga på nästa möte med socialnämnden. Känns som att det är dags att diskutera jämställdhet ännu mer så att vi rättar till gamla mossiga rutiner som känns 1800-tal. Kvinnor har haft rösträtt sedan 1921 i vårt land och centerkvinnorna har en slogan som jag ofta citerar:

Egen ekonomi ger frihet!

https://www.svd.se/kan-hon-hanvisa-till-en-annan-kalla-an-sin-okunskap

https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/motioner-interpellationer/vimmerby-behover-bli-annu-mer-jamstallt.html

Vår motion som lämnades in i juni 2014 avslogs av M och S 2015. 

Vimmerby kommuns folkhälsopolitiska forum ägnade en hel eftermiddag till att förkovra sig i jämställdhetsarbete i mars 2014 med hjälp av experten Gertrud Åström.

Hon beskrev att man måste börja med allt utifrån kön vad gäller kvalité och tjänsteleveranser i kommunen för att ha underlag för att kunna förändra och förbättra jämställdhetsarbetet i en kommun.

Vi kan konstatera att kommunens befintliga jämställdhetsplan är antagen 20061127 av kommunfullmäktige och att den inte bygger på den senaste antagna jämställdhetspropositionen som riksdagen antagit 2005/2006 (Persson/Orback)  utan på den som antogs av riksdagen 1993/94
(Bildt/Westerberg).

Centerpartiet i Vimmerby yrkar därför
- Att Vimmerby kommuns jämställdhetsplan uppdateras och antas av Kommunfullmäktige senast juni 2015

- Att Vimmerby kommun börjar mäta kvalité i tjänsteleveranser utifrån kön, så att vi får ett mått på hur jämställda våra tjänsteleveranser är till medborgarna

Peter Karsson (c)
Centerpartiet i Vimmerby

I kommunens folkhälsoplan 2015-2018 så framgår det att SOF-gruppen har ett ansvar för att ta fram en jämställdhetsplan för antagande i KF 2015. Tre års försenad leverans och det tyder på att VI BEHÖVER ETT NYTT LEDARSKAP I VIMMERBY, tycker jag, som får saker gjorda. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Folkhälsoplan%202015-2018%20Vimmerby%20kommun.pdf


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar