söndag 1 oktober 2017

Obligatorisk inblandning av biodrivmedel i dieseldrivna tåg

Idag behandlar vi programmet Miljöansvar och grön tillväxt som är den kommitté som jag deltagit i. 

Jag använde en av mina sex minuter i talarstolen till att kräva att vi inte bara ska kräva obligatorisk inblandning av biodrivmedel i flygbränsle utan även i tågbränsle när vi nu satsar 1,5 miljarder på de regionala tågen. 

Jag yrkade också bifall på Bodil Johanssons, Nybros tilläggsattsats om att vi ska använda marksnål klimatsmart teknik när vi bygger ut vårt framtida elnät. Det är oförsvarbart att inte använda markkabel där det är möjligt när alternativet är att undanta stora arealer produktiv koldioxidfångande skogsmark om man bygger breda kraftledningsgator när man exempelvis bygger nya 400 kV ledningar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar