måndag 2 oktober 2017

Multiarena i Vimmerby

Micael Glennfalk beskriver att det inte finns några politiker i Vimmerby som är fostrade i idrottsrörelsen. Han kan inte ha mer fel. http://www.vimmerbytidning.se/bloggar/mitt-perspektiv---micael-glennfalk/

Vi är många i Centerpartiet i Vimmerby som är just fostrade där. Själv har jag åkt längdskidor i FBSK, spelat handboll i VIF, fotboll i Hultsfred, volleyboll i Vimmerby och varit ordförande för Lantbrukshögskolans idrottsförening . Vi hade landskamper mellan alla de nordiska länderna varje år vilket pågått sedan före andra världskriget i obruten följd. Bo Svensson är engagerad i FBSK. Peter Karlsson har spelat fotboll och är engagerad i flera föreningar. 

Därför blir jag positiv till att Micael Glennfalk och jag tänker i exakt samma banor och jag vill tillägga fem mycket viktiga aspekter till hans mycket intressanta beskrivning av sju stegen vi måste ta tillsammans för att bygga en arena. 

Ska vi kunna samlas runt en satsning på en multiarena så krävs det en kraftsamling av kommunen, föreningslivet och näringslivet i SLUS-anda och styrgruppen för SLUS måste snarast diskutera hur strategin för att bygga en multiarena ska se ut.

Det som Glennfalk missar i sin beskrivning av hur förverkligandet av bygget av en multiarena ska gå till är:

1. Förstudien bör finansieras externt (medel kan sökas via Astrid Lindgrens Hembygd eller liknande) och även ägas av en föreningsallians om det är möjligt. En projektledare (eldsjäl) anställs under 8 månader av projektägaren (ej kommunen) för att professionellt ta fram en plan där det finns avsiktsförklaringar med aktörer som vill bidra med medel till bygget. Förberedelser för att söka medel ur exempelvis Allmänna arvsfonden med flera bör göras under förstudien. 

2. Det måste finnas en tydlig plan i förstudien för hur multiarenan ska driftas långsiktigt så att Vimmerby kommun likt många andra kommuner inte drabbas av driftproblem när arenan är byggd. En långsiktig och realistisk plan för driften är en av de viktigaste uppgifterna i projektplanen för förstudien som jag ser det. 

3. Efter att förstudien presenterats under våren 2019 (projekttid augusti-18-april-19) så inleds arbetet direkt med en projektering av multiarenan. Den bör ta ett halvår så byggstart bör kunna bli våren 2020 om den plan för detta som jag arbetat med att ta fram på fritiden under cirka två års tid håller.

4. Den viktigaste aspekten. Multiarenan ska vara en mötesplats även för kulturarrangemang, event och mässor. Den ska vara multifunktionell och kunna användas till konserter mm. Kultur attraherar många och gör vardagen lite mer värdefull för många. Alla lever inte för idrott och arenan måste kunna fyllas med aktiviteter även för de kulturintresserade. 

5. Förstudien ska svara på när multiarenan ska byggas, hur, var och vem som ska finansiera. Är det möjligt att lokalisera arenan på en plats där man kan dra nytta av befintliga anläggningar så är det en stor fördel. 

Det viktigaste nu är att försöka få så många partier (helst alla), föreningar och företag att stötta förstudien. Det förankringsarbetet pågår i det tysta men tyvärr verkar det inte som att Moderaterna i Vimmerby har en internkommunikation som håller för att arbeta med utveckling av vår kommun på ett strategiskt sätt. Men jag hoppas att vi tillsammans ändå förflyttar oss framåt mot ett gemensamt mål. 

Vimmerby kan klara detta men det kommer att krävas att vi arbetar gemensamt och fokuserat. En realistisk politik där många samverkar demokratiskt är förutsttningen för att lyckas. Det måste gå...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar