lördag 7 oktober 2017

Nomineringsstämma idag i KALMAR

Idag samlas 140 ombud och  medlemmar i centerpartiet i Kalmar län för att fastställa landstingslistorna i de sex valdistrikten och riksdagslistan. Ödmjuk inför denna dag. Början på något nytt, späannande och lärande. En riksdagsvalkampanj inleds idag av sällan skådat slag tillsammans med Anders Åkesson, Karin Helmersson, Jaafar Al-Jabiri och  Felix Åsa Everbrand. Det behövs nämligen mer närodlad politik från Kalmar län i Sveriges Riksdag. Finns inga tvivel om det så nu ska vi arbeta hårt för att få mandatet att driva Kalmar läns frågor och lyfta länets attraktionskraft. 

Mina frågor är flera och den första jag vill beskriva handlar om länets kompetensbehov. Vi behöver fler högskoleutbildningar som matchar den lokala arbetsmarknaden utlokaliserade i våra kommuner i länet. NYA VÄGAR till utbildning är en satsning som bör finansieras och testas så att vi kan förbättra våra lokala arbetsmarknaders kompetensbehov. Vi behöver också förskolor och skolor på landsbygden och där ska jag driva  Madelaine Jakobssons yrkande på stämman att lärarutbildningen ska innehålla kurser kring hur landsbygdskolornas pedagogik fungerar exempelvis B-form. 

Hållbarhetsfrågorna är också viktiga och där föreslog jag på riksstämman att C ska verka för att det ska bli en obligatorisk inblandning av biodrivmedel i regionaltåg som körs med fossila bränslen. Klimatarbetet måste intensifieras vad gäller transporter med goda förutsättningar för att bygga en tillräcklig laddstolpsinfrastruktur i hela länet för de som vill ställa om och köra elfordon. Småföretagarfrågorna är också viktiga eftersom det är i de företagen som den största tillväxten sker och där finns störst potential. Minskat regelkrångel och förenklingar inte minst så att nyanlända som vill starta företag i vårt län inte ska hindras av onödigt krångel och byråkrati. Självklart är landsbygdsfrågorna också avgörande för vårt län där ökad decentralisering och minskad urbanisering är mitt fokus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar