söndag 1 oktober 2017

Bekräftelse ska krävas vid telefonförsäljning

Bra och viktigt beslut och en seger för Kalmarbänken. 

Stämman röstade för bifall på Erik Ciardis motion om att det ska krävas en skriftlig bekräftelse efter telefonförsäljning och tilläggsyrkandet av Raymond Pettersson som säger att det räcker med en digital bekräftelse via Bank id som alternativ till den skriftliga. Detta är viktigt för många äldre som artigt svarar i telefon och som plötsligt sitter fast i ett avtal om telefoni eller marknadsföringstjänster för företaget (skogsbruk, lantbruk) som de inte vill ha eller uppfattat att de bekräftat under samtalet. #cstamma

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar