söndag 1 oktober 2017

Snart finns bättre förutsättningar för byggande av bostäder på landsbygden

Vimmerbymotion vann partiets stöd på Centerstämman

 

Motionen från Centerpartiet i Vimmerby skördade framgångar på partistämman i Malmö under lördagen. Tack vare Lars Sandbergs motion vill partiet nu göra det lättare att bygga bostäder i landsbygdskommuner.

För cirka två år sedan samlades Kalmar läns centerpartistiska bostadspolitiker på Vimarhem i Vimmerby och här inleddes ett samtal med Centerpartiets bostadspolitiske talesperson Ola Johansson, som deltog i blocköverskridande samtal om processen att ta bort en av anledningarna till varför det var så svårt att bygga hyresbostäder. Dennis Lindström, vice kretsordförande för Centerpartiet i Vimmerby, agerade ombud på stämman och talade för motionen.

- Allbolagen från 2011 skulle ge en jämställd marknad där kommunala bostadsbolag konkurrerade med privata bolag på samma villkor. Men det innebar också att kommunala bostadsbolag inte kan bygga, på platser där privata inte bygger eftersom de inte kan nå lönsamhet inom nedskrivningstiden, säger Dennis Lindström.

Lars Sandberg skrev en motion som innebär en lättnad i dessa regler, under förutsättning att de privata bolagen inte byggde eller planerade att bygga. Motionen uppskattades i länet och vi fick starkt stöd från Centerpartiet i Högsby som också ställde sig bakom motionen.

Partiledningen har lyssnat på oss i Kalmar län. Riksdagsman Ola Johansson har bekräftat att Lars stämmomotion täcks av en nyskriven riksdagsmotion, vilken lämnas in kommande vecka för att underlätta bostadsbyggande i hela Sverige, säger Dennis Lindström. Det här kan ge Vimarhem bättre förutsättningar för att ett flerbostadshus blir byggt på Pistolsmeden i Vimmerby. Planen där är ett fyra våningar flerbostadshus med en gruppbostad i markplan. Socialnämnden har nämligen ytterligare behov av gruppbostäder utöver den nyligen invigda vid Västgården. 


Socialnämnden har haft dyra "satelliter" med enstaka gruppbostäder som blir mycket dyra att nattbemanna. Därför hade kommunen sparat miljoner åreligen om Vimarhem under Tomas Holgerssons ledarskap hade fått bygga en gruppbostad och lägenheter på Pistolsmeden 2013. Förre KSO drev en linje att Vimarhems nästa bygge skulle vara ett trygghetsboende vilket innebar att byggnationen på Pistolsmeden nu är minst sex år försenad. År 2014 skulle huset stårr färdigt om Vimarhem hade fått bygga. 


Nu är byggbeslut att vänta inom några månader. Det är på tiden eftersom bostadsbristen i Vimmerby begränser kommunens möjligheter att väx. Jag hör nästan varje vecka om människor som vill flytta till kommunen men som inte kan hitta en lämplig bostad. Utbudet är alldeles för begränsat. Detta har samtliga politiker ett ansvar för och fokus nu för Vimarhem borde vara att bygga bostäder och inte en diskussion i media om hur kransorternas bestånd ska få fiber. Det borde kunna skötas mer professionellt anser jag.


Vimmerby behöver ett nytt mer närodlat ledarskap.  


Dennis Lindström pläderar för Lars Sandbergs motion. Stämman ansåg den besvarad eftersom den kommer att ingå i en riksdagsmotion som lämnas in nästa vecka. En motion för att skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar