lördag 7 oktober 2017

Svar till Lena Hallengren

Svar till Lena Hallengren som för en vecka sedan skickades in till Vimmerby tidning. 

(S)ignalfel i PRAO-politiken

Tack för ditt svar och det glädjer mig att ni arbetar med förbättringar i den svenska grundskolan och gymnasieskolan på ett konstruktivt sätt. Mycket bra att fler söker yrkesprogram och den trenden behöver troligen mer draghjälp där vi beskriver värdet av yrkeskunnandet inom vård- och hantverksyrken och den stora efterfrågan på den kompetensen. Det behöver också göras mer kring att lyfta lärlingsprogrammens innehåll  liknade det tyska systemet. Ett annat behov är att göra det lättare att byta karriär så att de som läst ett högskoleförberedande program enklare kan få behörighet för att komma in på en yrkeshögskola. Kort sagt. Om man läst naturprogrammet och vill bli snickare så ska det valet förenklas jämfört med hur det är i dagens system. .

Vad gäller införande av arbetsplatsförlagt lärande (APL)  på alla gymnasieprogram, vilket var huvudpunkten i min insändare så svarar du inte på om det planeras att införas eller vad du anser om det förslaget. För många vore det värdefullt att öka kontakten med arbetsmarknaden under gymnasietiden. 

Däremot berättar du om införandet av 10 dagar obligatorisk PRAO i grundskolans år 8 och 9 fr o m 1 juli 2018 vilket vi i Centerpartiet välkomnar. 

Vimmerbys 49 ledamöter i kommunfullmäktige ska i oktober 2017 avgöra om vi ska återinföra PRAO enligt en motion från KD. 

De ledande socialdemokraterna Helen Nilsson och Lis Astrid Andersson har föreslagit avslag på PRAO-motionen  trots att regeringen enligt dig, Lena, planerar ett införande. 

Vad är det som hindrar S i Vimmerby att införa PRAO om det är vad S i Sveriges regering vill göra?  Det vore härligt att kunna få ge alla elever, föräldrar, lärare och näringslivet i Vimmerby den entydiga signalen att vi vill ha PRAO igen i Vimmerby. En utmaning är att förbereda väl så att arbetsplatser och skolan är är rustade för att ge PRAO-veckorna ett meningsfullt innehåll. Det har vi alla ett gemensamt ansvar för och då vore det bra om beslutet att återinföra PRAO kommer i god tid. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar