söndag 8 oktober 2017

SOLEL I VIMMERBY

Kommunfullmäktige biföll PerÅke Svenssons solelmotion 2015 och sedan dess har inget hänt av det som KF beslutade om. 

Ingen inventering av möjliga tak för solel har gjorts.

Ingen investering av solel har gjorts av kommunen (undantaget Vimarhems satsningar på solel i Bullebyn och på Lönnen och VEMABs delaktighet i Vimmerby solel ekonomisk förening i Vennebjörke. )

Medel avsattes i investeringsbudget 2015 men är nu framflyttade till 2020.

När ska Vimmerby kommun ta tag i solelmotionen och när ska laddstolparna monteras av VEMAB? När ska Vimmerby kommun ta tag i upphandlingen av en mer klimatanpassad fordonflotta?

Centerpartiet kommer att arbeta för att detta görs.

Vi behöver ett nytt ledarskap för Vimmerby kommun. 



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar