tisdag 10 oktober 2017

Policy mot främlingsfientlighet

Sofia Jarl beskrev att det är kommunerna som har ett stort ansvar och stor makt över jämställdhetsfrågorna på vår stämma i lördags. Det fick mig att i söndags efterfråga jämställdhetsplanen som jag vet är under framtagande men som av någon anledning har fastnat trots att det ena kommunalrådet alltid hävdar att hennes parti är det mest feministiska. I mars 2014 föreläste Gerd Åström om jämställdhet på Folkhälsoforum. Det inspirerade oss i C att skriva en motion som Peter Karlsson lämnade in i juni 2014. Nu hoppas jag att den jämställdshetsplan som antogs 2006 och som bygger på gammal lagstiftning ska ersättas av en ny och genomarbetad plan. Det finns tecken på att den ska lyftas fram till politiken för beslut nu. Knappt fyra år är ingen snabb resa om denna viktiga fråga. Peters motion avslogs 2015 av just Socialdemokraterna så även denna frågan liksom PRAO hanteras kontraproduktivt av S i Vimmerby och rakt motsatt partiets politik. Det är för mig en gåta. 

Nästa plan och policy som vi väntar på är den om mot främlingsfientlighet och våldsbejakande extremism. Hoppas att den också kommer till KF snart. Motionen lämnades in och var underskriven av alla partier i KF i december 2015. Jag vet att kommunens säkerhetssamordnare arbetar intensivt med den just nu så den borde snart vara färdig för beslut. Eftersom alla partier står bakom motionen så borde den hanteras skyndsamt av kommunen, anser jag. 

https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/motioner-interpellationer/motion-om-framtagande-av-policy-mot-framlingsfientlighet-och-handlingsplan-for-att-varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar