måndag 16 oktober 2017

Trappa till lekplatsen från plan 2, LILLA LUNDEN.

Som mamma och politiker blir jag orolig när jag ser den trappa som går från den övre paviljongen ner till lekplatsen på baksidan av de tillfälliga paviljongerna som hyrts på fem år från Finland. 

Det kommer att vara tillagningskök i dessa tillfälliga paviljonger vilket är kostsamt men givetvis bra för verksamheten.  

Kostnaden per barn i dessa paviljonger jämfört med kommunens billigaste förskoleplatser som finns på Skogsbacken ett stenkast från Lilla Lunden vill jag ha reda på snarast. 

En av de få sakerna som M och S i Vimmerby har verkställt under denna mandatperiod är dessa tillfälliga paviljonger. Jag är inte imponerad eftersom jag hellre hade sett att vi använt befintliga lokaler för tillfälliga lösningar så att förkoleplatser kan erbjudas snabbt. Ett olagligt intagningsstopp har också hunnits med liksom att förvaltningschefen har avsagt sig arbetsmiljöansvaret för förskolan.

Vem som nu har arbetsmiljöansvaret i förskolan är oklart. Men troligen är det nämnden tills de har delegerat och förvaltningschefen har återtagit arbetsmiljöansvaret. Som jag förstod det så kommer inte det att ske förrän KF tagit nämndsbudgetbeslut i slutet av november. 

Vem vill arbeta på andra våningen och ha denna trappa för de 20 barnen på avdelningen som ska ner och leka på den fina lekplatsen. En grind måste väl installeras, antar jag. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar