onsdag 4 oktober 2017

PRAO och PAVILJONGER

Vad hindrar S i Vimmerby från att skicka vidare motionen om att planera för att återinföra PRAO i Vimmerbys grundsklor för avgörande i KF. 

Diskussionen i KS kring detta ärende var mycket konstig. Ett oenigt arbetsutskott beslutade om att föreslå att motionen skulle avslås. C föreslog givetvis bifall. På samma sätt som vi biföll socialdemokraternas motion om att återinföra PRAO år 2015. Då avslog S sin egen motion. 

Efter att S och M gick samman var det en lista som presenterades som den lila majoriteten skulle genomföra under denna mandatperiod tillsammans. En av punkterna på listan var att återinföra PRAO.

Nu hade S chansen att låta KF ta ett beslut för att planera för återinförandet. 

Då väljer S att återemittera motionen och plötsligt hade även M bytt fot och vill inte avslå motionen.

S i riksdagen tillsammans med MP lägger ett lagförslag snart om att införa ett obligatorisk PRAO. Eleverna i år 8 och 9 ska få PRAO i 10 dagar varje läsår.

Det vore väl bra att påbörja förberedelsen för PRAO så att arbetsplatserna får ett tydligt och tidigt besked om att redan hösten 2018 ska alla åttor och nior ut på varsin veckas PRAO. 

Även skolpersonal och lärare behöver lägga en genomförandeplan. BUN har redan beslutat om att förbereda för PRAO och bevaka lagrådsremissen och det är samma sak som att bifalla motionen, anser jag. 

Jag håller med Ola Gustafsson. Denna velighet från majoriteten är direkt skadlig för vår kommun. Två gånger har man redan ändrat den rambudget som KS beslutade om i juni. Antalet paviljonger som ska förhyras har också ändrats. KF beslutade om 6 , vi i C föreslog 4 och det blev 4, fast vi hellre hade använt befintliga lokaler än paviljonger i exempelvis Djursdala skola eller Brännebro. När jag interpellerade Lis-Astrid Andersson om möjligheten att bygga en förskola med 2 avdelningar i Djursdala så sa hon att det inte finns någon förskolekö. Det tog någon minut efter det uttalandet så hade jag ett SMS i min telefon från en mamma som ansökt om förskoleplats i Djursdala men fått svar att det är fullt där. Den mamman reagerade kraftfullt på den lögnen i talarstolen. 

Bättre en förskola på landsbygden än en paviljong i stan! 

Vimmerby behöver ett nytt ledarskap. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar