onsdag 20 januari 2016

INTERNATIONELLT ARBETE

Föreningen Norden utvärderade vänortsträffen igår kväll i Sveasalen. Jag firade en vän som fyllde år igår och därför blev jag lite sen till vänortsträffens erfarenhetsutbyte. 

Trots det fick jag en mycket bra inblick i Föreningen Nordens arbete och jag kan konstatera att kommunens arbete och nätverkande med vänorterna sköts på ett utmärkt sätt av denna förening. 

Ser verkligen fram emot att borgmästaren Gunnlög och han fru Berglind kommer på visit till Vimmerby med sina fyra barn i sommar. Hoppas att Bengt och Astrid Johansson som var värdpar för dem och min familj kan passa på att visa dem runt i Vimmerby i sommar. 

Sommaren 2017 ska vänortsmötet äga rum på Island och redan nu planeras och arbetas med finasieringen av föreningens deltagande i det mötet. 

Jag hade också ett möte med Peter Högberg om Mukonosamarbetet framöver igår. Daniel Nestor hade förhinder att delta i det informella samtalet men Peter lovade att informera om vad vi diskuterade om. I mars 2016 är det möjligt att söka medel för fortsatt samverkan från ICLD. KS ska besluta i februari huruvida man ska fortsätta samarbetet eller avstå. Ungdomshuset i Mukono som är ett resultat av samarbetet och som Astrid Lindgrens skola bidragit med finansiering av via Dagsverke 2013 håller nu på att återupptas. Det arbetet invigdes av kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson år 2013. I november 2014 deltog jag som kommunfullmäktiges ordförande i en nätverksträff som arrangerades av Vimmerby kommun för en delegation från Mukono. Det var kallt och mörkt för våra vänner från Uganda minns jag när vi samlades för en avslutande kväll tillsammans före deras hemresa men stämningen var mycket bra och Daniel Nestor är en av de ungdomar som deltagit och som besökt Mukono flera gånger. Han vet värdet och betydelsen för ungdomarna med denna samverkan över nationsgränserna. Demokratiarbete och ungdomsarbetslöshet är två fokusomrdåen som man vill fortsätta att arbeta med enligt work shop i november 2014. Får se vad M och S beslutar sig för vad gäller samarbetet och om vi ska söka medel för att få fortsätta och slutföra det påbörjade arbete med ungdomshuset i Mukono som inspirerats av Fabrikens verksamhet i Vimmerby. 

Här kan den som är intresserad läsa kommunens strategi för internationellt arbete som är antagen år 2011. http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Strategi%20för%20Vimmerby%20kommuns%20internationella%20arbete.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar