onsdag 27 januari 2016

Goda möten idag!

Min dag började med ett möte med Peter Karlsson och Maja Danlid som hade gruppmöte inför BUNs möte idag. Vi diskuterade lite kring besparingar för alternativ A och besparingar för alternativ B och hur viktigt det är att de beskrivs objektivt i den tjänsteskrivelse som medborgarna ska kunna läsa inför folkomröstningen. Vi diskuterade också att det finns ett demokratiskt behov av att KS får uppdraget att samordna helheten för besparingarna då samhällsbygg under KS har många kopplingar till ekonomin i nedläggningarna av skolorna. KS måste ta det övergripande ansvaret för att kommunicera besparingarna vid skolnedläggningen. 

Sedan fikade jag med Tomas Peterson då jag hade behov att diskutera några frågor med honom efter vad som hände på KF i måndags mm.  Även fiberbolaget måste diskuteras djupare och hur tidsplanen för överflyttandet av hela projektet till bolaget. Vi hade ett mycket bra och öppet samtal.

Sedan diskuterade jag några frågor med fastighetschef Rolf Johansson och därefter med Miklos Hathazi som är samhällsbyggnadschef. Öppen dialog där jag fick svar på några av mina viktiga frågor för kommunens verksamhet. 

Emma Jonsson på VEMAB ville ha hjälp med att länka deras förträffliga energiblogg "Rådgivarekot" till facebook, så då föreslog jag en lunch hos henne. 

Drog vidare direkt efter lunchen då de skulle ha möte med presentation av ny chef för VEMAB och det var ju hemligt för mig då. 

Fokushusets cafeteria och arbetsmarknadsenheten blev mitt nästa stopp på dagens lyssnarresa. Tobias Ragnarsson förklarade hur processen efter vårt möte med Srefan Bragsjö har fortsatt och det kan bli ett mycket vikigt arbete för en bättre integration i Vimmerby. 

Sedan träffade jag av en slump Bertil Axelsson över en kopp kaffe där han ville skicka med en synpunkt med mig på ÖP och VOK. Mustafa Badran fick jag också ett kort samtal med. Bra möten även där. 

Avslutningsvis ville Carolina Lejonram träffa mig och vi kom överens om en bra strategi för att få med politiken tydligare i ledarskapsarbetet i kommunen. Ledningsfilosofin som hanterar även politikens ledarskap i kommunen behöver uppdateras i en process med alla politiker på ledande befattningar och alla politiker behöver involveras mer i ledarskapets värdegrundsarbete med mer av mod, ansvar och fantasi som viktiga grundpelare. 

Der ska bli en spännande fortsatt process kring ledarskap där fler utöver KS politiker måste involveras mer, tycker vi. 

Sedan var det inte mycket kvar av min dag i Stadshuset utöver några samtal med partikamraterna Erik Paulsson, Anna Svensson och Curt Tyrberg. Lite "planeringsprat" kring pressträff med BUNs oppositionssamordnare och Maja Danlid hanns också med innan familjen ska få tillgång till mor och fru resten av kvällen. 

Förresten ikväll måste jag ordna en lokal för vår föreläsning på tisdag...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar