lördag 16 januari 2016

Stationshuset vid Resecentrum i Vimmerby

Magnus Danlid har väckt frågan om konsekvenser och risker av en försäljning av Resecentrums stationshus i Vimmerby. Kommunstyrelsen hade frågan som ett diskussionsärende då näringslivschefen Patrik Kinnbom ville infomera om pågående samtal mellan kommunen och Anders Fransson på Nilsbuss. Samtal som påbörjats av Micael Glennfalk och som handlade om husets värde, köpeskillingens storlek mm. 

Oppositionen fick ingen förhandsinformation inför kommunstyrelsens sammanträde varför jag har för avsikt att som gruppledare lyfta denna fråga på vårt gruppmöte på måndag den 18 januari, trots att det i dagsläget inte finns något beslut om försäljning att förhålla oss till. Men det räcker med att diskussioner förs för att vi måste diskutera och ta tydlig ställning i centergruppen, anser jag. Jag kommer därför att återkomma till vad gruppen kom fram till efter den 18/1. 

Alf Wesik beskriver i sin ledare i Vimmerby tidning utifrån Magnus Danlids debattartikel vilka konsekvenserna kan bli om kommunen väljer att sälja stationshuset. 

Jag har efterfrågat driftkostnaden för stationshuset men ännu inte fått svar från förvaltningen. Behov av renovering  är också viktigt att resonera kring och hur den ska finansieras. Utveckling av verksamheten i Resecentrum som Alf Wesik och Magnus Danlid resonerar om är också viktigt. Jag delar deras bild av att det finns potential i detta område med kollektivtrafiken som bas för en utveckling av besöksnäring och/eller informationsverksamhet. 

Stationshuset i Vimmerby är K-märkt och det kräver också ett speciellt hänsynstagande. 

Mycket bra att denna fråga diskuteras djupt före beslut om framtiden för stationshuset i Vimmerby. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar