tisdag 19 januari 2016

Energirikt gruppmöte igår

Centerpartiet hade sitt sedvanliga gruppmöte igår kväll inför kommunfullmäktigesammanträdet på måndag (25/1). Vi var hela 15 personer trots att vi bara är 10 ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige. Det är ett stort intresse för vår närodlade politik i Vimmerby och två nya medlemmar hälsades välkomna (Bra jobbat, Curt Tyrberg som värvat dem). 

Kungörelsen finns på kommunens hemsida, för den som vill läsa. Alla är välkomna att närvara och lyssna på sammanträdet från läktaren i Stadshusets plenisal.

Utöver de ärenden som kungjorts diskuterade vi en eventuell försäljning av Resecentrum och där kom vi i gruppen enigt fram till att det finns risker med en försäljning då ingen vet om Nilsbuss kommer att vinna upphandlingen av kollektivtrafiken i framtiden. Risken finns att det inte kommer att fortsätta att vara en öppen väntsal vid Resecentrum i Vimmerby. Ska kommunen sälja för att bli av med kostnaderna på cirka 400000kr årligen för denna fastighet (se nedan) så bör det därför i så fall skrivas in i avtalet med köparen att väntsal ska hållas öppen för resenärerna med buss och tåg i Vimmerby. En mycket viktig service för de resande. 

200000kr kostar driften varje år och uppvärmingen sker idag med fossil olja. Det borde gå att hitta ett modernare sätt att värma denna fina fastighet. Vissa behov av isolering och bättre fönster finns också varför klimatåtgärder krävs snarast i denna fastighet. År 2016 finns bra alternativ till oljeeldning vilket snabbt betalar sig i form av lägre årlig driftkostnad och mindre oljeberoende. 

Har vi nu investerat 400 miljoner i ett kraftvärmeverk så borde det väl gå att ansluta Resecentrum eller investera i en värmepump. Pelarne skola har samma bekymmer. Var finns visionerna och ansvarstagandet för en hållbar uppvärmning av kommunens fastigheter. VEMAB har varit och är färedömliga vad gäller fjärrvärmeutbyggnaden i kommunen. Var finns planerna för Resecentrum. Åtgärder krävs oavsett vem som äger fstigheten, anser jag. 

 

Drift                                                220 000 kr

Ränta och amortering                       140 000 kr

Reparation och underhåll                     34 000 kr

 

Summa                                           394 000 kr


Slutligen diskuterade vi Vimmerby fiber, Vökbys stämning på 6,8 miljoner och aktiviteter inför folkomröstningen den 21 februari. Det återkommer jag till andra inlägg. 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar