tisdag 26 januari 2016

Ledningsfilosofi 2

Det blev en återremiss på ledarskapspolicyn igår kväll med motiveringen att det inte framgår hur kommunens antagna ledningsfilosofi ska samspela med förslaget till ny ledarskapspolicy. 

Politikens ledarskap hanteras inte i det nya förslaget vilket det tydligt gör i kommunens antagna ledningsfilosofi. 

Därför ville vi återremittera och vi vill också att vår värdegrund med värdeorden ANSVAR; MOD OCG FANTASI ska gälla även för bolagen, vilket inte är fallet idag på ett tydligt sätt. Ledningsfilosofin gäller bara kommunen, inte hela koncernen. Detta anser jag måste in i ägardirektiven. 

Därför återremitterades detta ärende. 37,5% av ledamöterna röstade för en återremiss och det innebär att det blev en minoritetsåterremiis. Bra för ledarskapsutvecklingen som är mycket viktig för hela kommunens utevckling.

Ola Granholm som gjorde djupintervjuer med ett antal politiker före jul rapporterade om att han ansåg att vi skull använda kommunens ledningsfilosofi mer operativt i kommunen. Han berömde detta dokument och vi i Centerpartiet anser därför att ledningsfilosofin ska komplettera ledarskapspolicyn och inte ersätta densamma. Tomas Peterson höll med om det medan Helen Nilsson ansåg att ledarskapspolicyn skulle ersätta ledningsfilosofin. Vilka är skälen till att man inte är överens i majoriteten? Har man inte diskuterat frågan? jag ställde frågan den 20 januari via mejl till Tomas Peterson så han var förvarnad om vår grupps intentioner. 

Vi har och har haft ett tufft debattklimat i kommunen under de senaste fem åren. Det finns behov av att uppdatera ledningsfilosofin med de delar som gäller politikens ledarskap och arbetssätt. Jag tror att politiken behöver en process med utgångspunkt från den ledningsfilosofi som antogs 2006 för att komma överens om ett arbetssätt och en rollfördelning mellan förvaltning och politik. Ledarskapspolicy som föreslagits kompletterar den uppdaterade ledningsfilosofi som jag tror att vi behöver ta fram gemensamt över partigränserna. En "commitment" över hur vi politiker arbetar gemensamt för Vimmerbys bästa och för demokratins bästa i hela kommunen. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar