måndag 4 januari 2016

Budgetberedning mm

http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/2666/inn-sa-blir-vimmerby-barnens-kommun-2016/

Debattinlägg som publicerades på Dagens Vimmerby igår. Även inskickat till Vimmerby tidning. 

Vårt fokus är BARNENS behov i hela kommunen. 

Effektiviseringar inom socialnämnden (hemtjänsten) på det sätt som Västervik gjort behöver granskas och implementeras i Vimmerby kommun utifrån Vimmerbys förutsättningar. Vilka är skälen till att S och M inte vill göra mer åtgärder inom socialnämndens hank och stör utan de verkar anse att alla förslag på effektiviseringar som ska göras är inom BUN och KOF. Många förslag under 2015 har drabbat barn, ungdom och kultur. Centerpartiets närodlade politik har ett helt annat fokus i dagsläget. 

Budgetprocessen för år 2017 ska påbörjas i januari. Än så länge har vi ingen tidsplan eller förslag på budgetberedning. Förra året var det Gränsögruppen som skötte framtagandet av rambudgetförslaget utan oppositionens medverkan. Hur blir det 2016? 

31 mars informerades oppositionen om Gränsögruppens förslag
7 april hade KS dialogdagar om föreslagen rambudget
14 april antogs majoritetens rambudget av ett oenigt KS.

Budgetberedningen som utgjordes av hela KS hade endast 14 dagars beredningstid 2015. Det innebar minoritetsåterremiss, folkinitiativ som krävde folkomröstning om skolnedläggningar på landsbygden, försenad process och stor turbulens samt minskat förtroende för politikens förmåga att ansvarsfullt lösa kommunens ekonomiproblem. 

2016 kräver ett helt annat arbetssätt vilket Tomas Peterson och Helen Nilsson beskrivit i media. Hur, när och vem som ska bereda 2017 års budget kommer att beslutas senast på KS i februari, kanske redan i januari. Budgetarbetet måste påbörjas snarast och då är projektet Vimmerby fiber en mycket viktig del, som jag ser det. Här måste vi snarast få klarhet i investeringsplaneringen och projekts budgetuppföljning. Ansvaret för att återrapportera om fiberstyrgruppens arbete vilar på ordfröande Peter Högberg och det är märkligt att det inte återrapporterades tydligt från senaste styrgruppsmötet på senaste KS. Det borde ha gjorts eftersom internrapporten om Vimmerby fiber diskuterades av Susanne Korduner med hela KS men inte delgavs styrelsen trots att media uppenbarligen hade fått tillgång till rapporten. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar