måndag 18 januari 2016

Balans

Vimmerby som ort går bra. Attraktionskraften ökar och befolkningen minskar inte alls i den omfattning som många domedagsprofeter beskriver. Tvärtom så ökade vi vår befolkning med 95 personer netto senaste året och kommer att få cirka 4 miljoner mer i skatteintäkter. 

Näringslivet går bra, besöksnäringen blomstrar MEN kommunen går ekonomiskt dåligt i jämförelse med andra kommuner.

Skälen till det tvisitar vi om men troligen orsakas det av överinvesteringar år 2013 i kombination med för höga driftskostnader i verksamheterna. 

På onsdag träffas Gränsögruppen och ska diskutera hur man ska lyckas att hålla budget 2016. Vi är bara i halva januari och det rapporteras att socialnämnden kommer att få svårt av olika lagkrav även iår att hålla budget. Även BUN aviserar problem med att hålla budget 2016 på grund av förskolans och gymnasiets höga driftkostnader. 

Oppositionen vill bidra och föreslår besparingar som kan ge snabbare effekt än skolnedläggningar. Borttagandet av förskoleteamet ger 1,5 miljoner snabbt i minskade kostnader per år. 

Borttagandet av första skolskjutsen hem borde ge cirka en miljon i besparing netto. 

Minskade arvoden för politiker ger också snabba pengar. 

Alla måste bidra och hjälpas åt för att komma tillrätta med ekonomin. Kommunen och näringslivet måste hitta en balans och samverka mer. 

Därför är jag så förväntansfull inför mötet med Marcus Alser, Åke Hammarskjöld, Tomas Peterson under ledning av Helen Nilsson på tisdag. Initiativet kommer från Åke Hammarskjöld och han har föreslagit att oppositionsrådet måste delta i detta första möte av två som ska diskutera kommunens och näringslivets samverkan för att kommunens hela potential i hela kommunen ska optimeras. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar