torsdag 21 januari 2016

Det är "jämnan" som drar

På ett möte igår fick jag höra ett ordstäv från Jämtland som MED tydlighet beskriver vad uthållighet betyder. 

"Det är jämnan som drar" menar att den som åker skidor i en jämn takt på fjället är den som kommer fram först. Att tokrusa är inte långsiktigt hållbart om man vill nå sitt mål. 

Med den klokskapen vill jag berätta om alla de bostadstomter i hela kommunen som finns för den som vill bygga en villa i Vimmerby kommun. Vimmerby kommun erbjuder utmärkta lägen för den som vill leva hållbart och nära service. Här finns något för alla som vill satsa på livskvalité  , naturnära, sjönära, tätortsnära, nära service, fritidsnära, kulturnära...

Läs mer på kommunens hemsida. Sök på tomter så finns alla orternas tomterbjudanden beskrivna på kartor. Klicka på respektive pdf-fil i högerkanten för varje ort. http://www.vimmerby.se/bygga-bo-miljo/mark-arrenden/villatomter/ SE BILD ÖVER GULLRINGENS TOMTER!

Varmt välkommen att leva, bo och verka i Vimmerby.

Denna typen av information behöver vi sprida brett i omvärlden, konstaterades på mötet med målet att skapa en plan för social lokal utevckling i hela kommunen som inleddes igår av ett gäng medborgare. Målet är att göra hela befolkningen delaktig i samhällsutvecklingen under denna tvåårsperiod. Gruppen kommer att besöka olika föreningar i kommunen för att lyssna av de olika orternas behov. 

Jag föreslår förbättringsvandringar tillsammans med kommunens tjänstemän och politiker på alla orter. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar