söndag 17 januari 2016

Elin Whilborg

Studerar professor Elin Whilborgs forskning och finner att hon bland annat bidragit till förändrade regler för bredbandsutbyggnaden i Sverige tack vare sin forskning. 

Hon har ägnat sig åt studier i Ydre kommun och hennes forskning syftar kring hur man skapar en hållbar tillväxt. 

Jag ska nu diskutera med gruppen imorgon kväll om vi ska bjuda in henne att föreläsa om skolnedläggningars betydelse för landsbygden. 

Jag har lyssnat på en av hennes föreläsningar och den handlade om demokrati och delaktighet i det digitala samhället och tre utmaningar för kommunerna kring den frågan. 30 fullspäckade minuter och några frågor på slutet har gett mig nya perspektiv och jag lkan varmt rekommendera denna digitala föreläsning. https://m.youtube.com/watch?v=Jq6lByuhX7o

Hon beskriver bland annat att den digitala tekniken flyttar gränser från den geografiska kommungränsen till ett globalt perspektiv. Jag satt i Bryssel i höstas och följde den kommunala Vimmerbydemokratin och formulerade blogginlägg om diskussioner på social medier om Vimmerby kommuns utveckling och verksamhet som pågick på Dagens Vimmerby, Vimmerby tidning och politiska bloggar samt Facebook. Vi befinner oss i ett helt annat landskap med en mycket mer aktiv medborgardialog och det utmanar partipolitiken och politikernas värdegrund på ett mycket intressant och utvecklande sätt men som kräver en delikat hantering i kommunen av hur frågor diskuteras, vem som ansvarar och hur besluten i slutänden verkställs. 

Här är hennes CV 

Elin Wihlborg

Professor i statsvetenskap                   

Född 1970 i Norrköping. Filosofie kandidat, Uppsala universitet 1994. Master Gender and Social Policy, London School of Economics 1995. Filosofie doktor, Tema, LiU 2000. Docent i statsvetenskap, LiU 2006. Marie Curie Stipendiat 2011-2014.

Elin Wihlborgs forskning handlar om hur samtida utmaningar som strävan efter ett mer hållbart samhälle och den ökande användningen av informationsteknik utmanar och förändrar offentlig politik och förvaltning, särskilt i kommuner. För att politiska idéer skall förverkligas och förändra samhället används en palett av olika styrmedel. Wihlborgs forskning handlar om hur sådana styrmedel fungerar, samverkar och tolkas. Hon har särskilt bidragit med kunskap om samspelet mellan stat och kommun samt hur vardagslivet styrs. Vad får människor i sin vardag att välja ekologiska produkter och deklarera på Internet? Är det för att vi eller politikerna vill det?

Wihlborgs statsvetenskapliga forskning kombinerar kreativt klassiska teorier om makt, intressen och politiska värden med tidsgeografiska perspektiv. Nya analytiska begrepp och metoder har utvecklats, som förenar tolkningar av tid, rum och makt. Med dessa perspektiv och långvariga fältstudier i Ydre kommun visas hur ett gott liv skapas med lokala resurser på andra sätt än genom ekonomisk tillväxt. Sådana blandningar av praktiska och teoretiska utmaningar i gränssnitt mellan olika discipliner kommer att stå i fokus för hennes fortsatta forskning.

Forskningen har bidragit till förändrade politiska styrmedel, bl.a. kring stöd för bredbandsutbyggnad. Men viktigast är att den ger nya perspektiv och möjligheter till förändrade förhållningssätt för verksamma inom lokal politik och förvaltning.

Wihlborgs forskning har hög samhällsrelevans och har, förutom internationell vetenskaplig publicering, presenterats i läroböcker och handböcker för praktiker. Hon driver även flera nationella forskningsnätverk och stödjer yngre forskare. Hon har flera ledningsuppdrag inom universitet och har bl.a. utvecklat och lett ett mastersprogram. Wihlborg är en uppskattad lärare och handledare, som utvecklar pedagogiska metoder och förhållningssätt.

Ur program för professorsinstallationen maj 2013.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar