tisdag 5 januari 2016

Utan tvivel är man inte klok

Tage Danielsson har uttryckt så många humanistiska tankar i sin poesi, han kunde helt enkelt inte låta bli. Allt han rörde vid blev poesi, det är som när ett bakben lyfts av hunden...(säger han själv i slutet av programmet i sin avskedsdikt)

Han dog 1985, blott 57 år gammal och ligger begravd på Lidingö. 1995 gjordes ett minnesprogram med titeln " Utan tvivel är man inte klok". Det är ett en och en halv timmes långt program som beskriver ett geni. 

http://www.oppetarkiv.se/video/1901186/utan-tvivel-ar-man-inte-klok-tage-danielsson

Erik Paulsson skrev igår ett debattinlägg om kommunens bredbandsutbyggnad, och som publicerades i media (DV och VT). Jag och Anna Svensson har under hela resan med Vimmerby fiber efterlyst mer eftertänksamhet och reflektion före den förhastade utbyggnaden i konkurrens med marknaden. Humanisten måste finnas med i ett tidigt skede i politiken och inte utgöra samvetet i efterhand. Den dagen, den sorgen borde bytas med den dagen , den glädjen om beslut och genomförande av skattefinansierade projekt utmärks av ett humanistiskt förhållningssätt där människans grundläggande behov sätts i första rummet. 

Tage Danielsson höll ett tal om detta på humanistdagarna i Lnköping så sent som en månad före sin död. (oktober 1985) Det ska bli en ledstjärna i mitt politiska värv med utgångspunkten som Bodil Jönsson beskrivit nämligen att "Tankar tar tid". Alla beslutsprocesser måste föranledas av breda diskussioner om vägen mot målet. Målet för oss i Centerpartiet är 100 procent bredbandsutbyggnad i Vimmerby. Vägen dit, "huret" måste diskuteras brett nu när Vimmerby fibers och kommunens investeringsbudget har tömts. Frågan är hur stor bredbandstäckning som uppnåtts hitills? Länets mål är enligt IT-infrastrukruplanen som kommunfullmäktige har antagit 90% till 2020. Det är bara fyra år kvar ...

Idag ska jag träffa Tomas Peterson och dryfta hur vi tillsammans ska kunna ta ansvar för den måluppfyllelsen. Centerpartiet har konstruktiva och väl genomtänkta förslag som är möjliga att verkställa men då krävs det handlingskraft i kombination med eftertänksamhet och affärsmässighet. Kommunfullmäktige ska enligt vårt IT-infrastrukturprogram (antaget i september 2012) årligen få en uppdatering av hur kommunens utbyggnad av bredband går. Det har tyvärr inte skett årligen. När första handlingsplanen behandlades av KF i maj 2013 så ställde Centerpartiet ett antal frågor om planen. Ytterst relevanta frågor som besvarades muntligt i plenum. Inga skriftliga svar gavs till oss tyvärr. Exempelvis frågan om anslutningsgraden och hur den påverkar ekonomin i satsningen. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar