tisdag 12 januari 2016

Stormöte om ARENABYGGE 2017 framflyttat till slutet av mars

Jag har sällan varit med om så många positiva kontakter som efter mitt personliga inspel om att fokusera och samordna ett Arenabygge i Vimmerby 2017. Tack alla som hört av sig. Jag tror verkligen att vi kan lyckas samordna alla krafter och enas om en plan för ett arenabygge. 

MEN det är några saker som först måste komma på plats innan stormötet: 

1. Fler aktörer måste idenifieras och bjudas in.
2. Nytt ledarskap för kultur- och fritidsfrågorna måste på plats och det kommer tidigast att kunna ske i mars enligt de signaler som jag fått från Tomas Peterson.

Därför avser jag att ställa in mötet den 26 januari och istället bjuda in till ett stormöte i slutet av mars. På det sätter får jag andrum att reflektera och samordna alla de initiativ som tagits i denna fråga sedan jag gjorde utspelet om behovet av en ny arena för kultur och idrott i Vimmerby kommun. 

Vi får tid att tillsammans prata ihop oss på ett strategiskt sätt inför stormötet i mars och jag vill också innan dess undersöka finansiering av en förstudie där vi kan anställa en projektledare under en tid för att ta fram projektplan och genomförandeplan av Arenabygge 2017. 

Tålamod och eftertänksamhet är viktigt för att vi ska identifiera exakt det behov av arena som Vimmerby behöver 2017. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar