fredag 29 januari 2016

Frågor till majoriteten inför folkomröstningen

Vi i Centerpartiet har några konkreta frågor till S och M som vi önskar svar på omgående så att de röstberättigade i Vimmerby kommun får klarheten i några hittills obesvarade frågor. 

1. Kommer gymnastiksalarna i Djursdala, Gullringen och Pelarne att stängas i augusti 2016 och kommer temperaturen att vridas ner till 10 grader i skollokalerna tills de är sålda, dvs läggas i malpåse? Är detta kommunicerat och diskuterat med de som idag hyr lokalerna? Hur påverkar det kommunens totala efterfrågan på träningstider? Blir det många föreningar som får mindre antal träningstider? 

2. Kommer förskolan i Djursdala att ha en matsal för barnen? Hur har ni planerat för deras pedagogiska måltider? 

3. Hur stor extra kostnad för skolskjutsar kommer det att bli efter skolnedläggningen?

4. Hur ska säkerheten och tryggheten för barnen som går i förskoleklass från Gullringen och Djursdala tillgodoses under bussresan och bussbyten till Södra vi respektive Vimmerby? Krävs extra personal för det? Kostnad? 

5. Kommer ni att utreda möjligheter med samlad skoldag för att minska hela kommunens skolskjutskostnader och samtidigt öka den pedagogiska ambitionen? När kommer det i så fall att ske? 

6. Har ni värderat landsbygdens sociala kapital i samband med förslaget till skolnedläggningar? 

7. Kommer ni att bygga  paviljonger år 2016-2017 för att komma tillrätta med skolans och förskolans lokalbehov på skolorna i Vimmerby tätort och i Södra vi ? 

8. Vad krävs för att ni ska lyssna till folkets röst i folkomröstningen? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar