måndag 25 januari 2016

Ledningsfilosofi

2006 antog KF en ledningsfilosofi för ledarskapet i kommunen, både det tjänstemannamässiga ledarskapet och det politiska ledarskapet. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Ledningsfilosofi.pdf

Ikväll ska kommunfullmäktige anta en ledningspolicy som kompletterar denna ledningsfilosofi. 

Läs mer om den i kungörelsen på kommunens hemsida. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar