torsdag 21 januari 2016

Fokus på mina förtroendeuppdrag!

Att ta ansvar för mig är att begära entledigande som styrelseledmaot i ett bolag som kommunfullmäktige har beslutat ska ändra innehåll i sin verksamhet. Jag anser att man som styrelseledamot ska vara kunnig och påläst om den verksamhet som bolaget har ansvar för. 

Vimmerby industrifastigheter AB har ändrats till Vimmerby fiber AB den 15/12 2015 av KF och syftet är att hela Vimmerby fiber-projektet ska flyttas in i detta bolag. 

År 2014 skrevs även ett avtal mellan bolaget och Zitius som kommunens fiberkommunikationsoperatör inom Vimmerby fiber. Två byanät har också övertagits av bolaget. 

I bolaget finns ingen VD och ingen personal som kan arbeta med all den verksamhet som nu finns i bolaget. Ingen pengar för drift av näten finns avsatta. 

Ovanstående är skälen till att jag lämnar min plats i styrelsen till förmån för en person som har möjlighet att arbeta mer aktivt i styrelsen med den verksamhet som nu finns i bolaget. Vimmerby fiber är ett projekt som befinner sig i en fas som är under granskning på grund av brister i genomförandet av projektet. Därför krävs det stor kunskap och mycket engagemang av de som sitter i styrelsen för Vimmerby fiber AB. När projektet granskats och politiken beslutat om hur projektet ska hanteras i fortsättningen komme C att besluta hur bemanningen ska se ut från oppositionens sida. Stämningen på 6,8 miljoner behöver också vara avgjord innan C beslutar om vilka som är lämpliga styrelseledamöter. 

Självklart behåller jag alla mina andra förtroendeuppdrag som jag har i kommunen och fokuserar härefter ännu mer på mina uppdrag som styrelseledamot i Vimmerby kommuns förvaltning AB, oppositionsråd, ledamot i KS, ledamot i KF , styrgruppsledamot i Social lokal utvecklingsplan. Jag är också vice ordförande i Centerpartiet i Kalmar län och gruppledare för C i Vimmerby kommun som kräver mitt engagemang. Civilt arbetar jag också 60% på Gamlebygymnasiet som lärare i entreprenörskap, biologi och naturkunskap. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar