onsdag 27 januari 2016

Elin Whilborg kommer till Vimmerby den 2 februari och lite om kollektivavtalskravet

Jag läser Elin Whilborgs och Per Assmos skrift om "En annan kommunal ekonomi", om andra sätt att värdera lokala resurser och aktiviteter. 

Jag slås av deras vetenskaplighet vad gäller landsbygdsutveckling och hur de pekar på processerna som krävs för att lyckas med att skapa en förändrad skolinfrastruktur i en kommun, utan att få en stor del av medborgarna emot sig. 

Centerpartiet skrev en debattartikel om just detta och som publicerades i media häromdagen. Idag skrev Tomas Peterson och Helen Nilsson varsin debattartikel om kommunens ekonomiska situation och vad de anser om ansvarstagande. Inte ett enda konstruktivt besparingsförslag fanns med i dessa debattartiklar. Inte ens en skymt av en vision, plan eller målbild av vad de vill åstadkomma med sin starka majoritetsbildning. Hur samarbetet fungerar såg vi på kommunfullmäktige i måndags i två frågor. Den viktigaste var motionen om kravet på kollektivavtal som röstades igenom av S och som i dagsläget strider mot den upphandlingspolicy som vi beslutat att stå bakom i vår gemensamma upphandlingssamverkan med fem andra kommuner i länet. Där finns inget absolut krav på kollektivavtal. Vilket beslut gäller från och med i måndags och vilka konsekvenser får detta för vår samverkan inom ITSAM, och med Hultsfreds  kommun vad gäller miljö och bygg. Hur kommer ekonomin att påverkas om vi inte kan delta i gemensamma volymupphandlingar? http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Policy%20upphandling%20Vimmerby%20kommun%202015-02-23.pdf

Den andra var frågan om hur våra båda kommunalråd ser på frågan om styrdokument kring politikens ledarskap och hur vi fritidspolitiker ska arbeta och utvecklas tillsammans i vår demkrati. Där skiljer sig råden diametralt i uppfattning men det kommer vi att diskutera på KS på tisdag eller den 15/2 då återremissen ska hanteras. 

Åter till rapporten som jag läser så vill jag bjuda in alla som är intresserade av ett annat sätt att värdera kommunens resurser och lokala aktivteter. Tisdagen den 2 februari klockan 19 i en lokal som jag i dagsläget hoppas blir teaterlokalen. Annons i lördagstidningen och mer info kommer i helgen på webben. Tills dess, läs denna eller hämta ett ex i pappersform den 2/2. Elin Whilborg har lovat att ta med sig ett gäng publikationer på tisdag. Varmt välkomna alla! 
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:762956/FULLTEXT01.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar