fredag 1 januari 2016

Solel kan definitivt utvecklas i Vimmerby liksom elbilsfrekvensen

Vimarhems solel

I och med årsskiftet är Vimarhems första år som solelsproducent  klart för summering. De två anläggningarna på Storgatan (Lönnen) och Bullerbygatan har tillsammans producerat cirka 63.400 kilowattimmar väldigt ren el.

Man brukar jämföra olika anläggningar med måttet producerad kilowattimme per installerad kilowatt, på våra breddgrader bör det ligga mellan 800 – 1.100kwh/kwFör Lönnen blev resultatet 1.019 och för Bullerbygatan 1.062 kwh/kw. Bra anläggningar med bra placering således. På Lönnen finns panelerna på ett brutet tak och tar bättre vara på solen när den står lågt medan Bullerbygatans paneler ligger mera horisontellt och således är bättre på sommaren.

mfört med Vemabs kraftvärmeverks elproduktion är 63.000 kilowattimmar inte mycket, men det är helt olika former av elproduktion. Medan kraftvärmeverket kräver bränsle, transporter arbetskraft med mera står solen gratis till förfogande för solelen.

Kraftvärmeverket lär väl stå relativt oförändrat med samma produktion i många år medan Vimarhems solel bara är en början. Förhoppningsvis kommer Vimarhem och andra större och mindre fastighetsägare och privatpersoner att installera alltmera solel.

Suveränt att båda alternativen nu finns i Vimmerby tycker jag.

Nästa steg är att inventera lämpliga tak för solel på kommunens fastigheter vilket har påbörjats enligt fastighetschef Rolf Johansson.

Sedan krävs det fler laddstolpar för elbilar. Än så länge finns laddsstoplar vid Vemab, Rådhuset, Skobes, Ingebo hagar och Oxgården. ALV planerar p-platser med laddmöjlighet och vi i satsningen "Ladda Vimmerby trycker på att kommunen ska installera fler laddstationer på exempelvis det nya äldreboendet Vimarhaga och Borghaga. Vid Granen vore det också lämpligt med laddstationer och då skulle kommunens hemtjänstbilar kunna vara elbilar på det sätt som Arvika kommun satsat. Den kommunen har bytt ut hela kommunens fordonsflotta mot elbilar och elhybridbilar via en leasinglösning och sparat pengar jämför med att fortsätta med fossil drift. 

Lyssna på Johan Rockströms vinterpratprogram så inspireras säkert även Du som läser detta till att bli planetskötare för att rädda mänskligheten på TELLUS, vår vackra planet där vi bor och verkar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar