måndag 18 januari 2016

Vimmerby fibernät AB

Begäran om entledigande

Undertecknad begär härmed om entledigande som styrelseledamot i Vimmerby fibernät AB med omedelbar verkan.

Innehållet i bolaget har ändrats i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december då företaget bytte namn från Vimmerby industrifastigheter AB till Vimmerby fibernät AB och då anser jag att det finns behov av ett mer strukturerat arbete i bolaget. Jag anser att jag inte kan längre kan fortsätta som styrelseledamot i Vimmerby fibernät AB på grund av att bolaget saknar VD. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Vimmerby 20160118


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar