lördag 16 januari 2016

KULTUR OCH FRITID

På kommunfullmäktige i januari ska det beslutas om huruvida nämnden för kultur och fritid ska läggas ner och flyttas till KS.

Jag inser att det är en stor verksamhet som ledamöterna i KS ska ta över från och med 1 februari och att det föreslås att det ska tillsättas en utvecklingschef som ska bli chef över Anna Olaissons verksamhet kring kultur och över Anders Degermans verksamhet kring folkhälsa, fritid och ungdomsverksamhet mm. 

Här finns verksamhetsberättelsen för Kultur och fritid 2014 med plan för 2015-2018. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/3553/Verksamhetsberättelse%20KoF%202014.pdf

Här finns kungörelsen för KF den 25 januari klockan 18.30 i Plenisalen. Välkomna till en intressant kväll med många olika beslut på agendan för Vimmerbys utveckling. Ärende 9 gäller organsiationsförändringen.

 http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/KF_20160125.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar