torsdag 7 januari 2016

Trafiksäkerhet i Vimmerby

Redan i december lyfte Erik Paulsson frågan om trafiksäkerheten vid Björkbacken och vid Nossen inför turistsäsongen 2016. 

Många trafikanter beter sig felaktigt här vilket kan åtgärdas med enkla medel om Trafikverket väljer att lyssna och inse problematiken i trafiken här. Trafiklösningarna är inte optimala efter ombyggnationen till två plus ett väg och en ny utfart med två filer mot Västervik vid Björkbacken. Vid Nossen är det alldeles för kort sträcka som är tvåfilig jämfört med tidigare sträckor med två filer om man kommer från Västervik och kör mot Vimmerby. Vid Nosseninfarten har det därför redan inträffat flera tillbud redan. 

Tomas Peterson har lovat att presidiet ska ta med sig frågan och kontakta Trafikverket. Hoppas att det kommer att återrapporteras om hur presidiet agerat snarast då Trafikverket måste underrättas så att åtgärder kan göras innan det händer allvarliga olyckor här. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar