torsdag 7 juli 2016

YXERN måste räddas NU!

Jag har idag beskrivit läget för några nyckelpersoner utifrån den bild som jag fått i samtal med olika aktörer och föreslagit följande idag:

Tekniska Verken vågar inte frångå vattendomens minimitappning utan att LST gett dem ett föreläggande om det enligt mötet förra veckan. Oro för överklagandet och böter. Därför skrev alla aktörer som deltog i mötet ett brev till LST och bad myndigheten att skriva ett föreläggande om att av miljöskäl tillåta regleringsföretaget att frångå vattendomen. 

Risken nu är att alla gått på semester, landshövdingen har avgått och ingen gör det som krävs, dvs minska tappningen från 800 till 500 liter per sekund. 

Kan kommunen agera tillsammans med Västerviks kommun och Yxerns fiskevårdsförening samt vattenrådet och vädja till regleringsföretaget att minska tappningen omgående. LST har ju sagt att det saknas lagstöd för att frångå vattendomen. 

Hur löser vi upp denna tvist mellan tre olika juristers tolkningar? 

Lånar en bild av Tino Åberg på ett båtvrak som kommit i dagen på grund av situiationen i Yxern. Den bilden får illustrera läget för Yxern där läget har strandat och kräver handlingskraft NU. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar