tisdag 5 juli 2016

Visioner för Vimmerby

Med utgångspunkt från den gemensamt formulerade avsiktsförklaringen måste vi nu sätta fart och göra verkstad av våra visioner för hela Vimmerby kommun. 

Tillväxtverket har gett oss medel för att i samverkan med föreningslivet och näringslivet skapa en social lokal utvecklingsplan där vi tar tillvara det sociala kapitalet. 

Mitt fokus är att driva en konstruktiv politik med förslag på hur Vimmerby kan växa hållbart enligt vår vision som finns i vårt valmanifest 2015-2018.

De långsiktiga visionerna för kommunen som personalen har att förverkliga tillsammans med oss politiker finns i det av KF antagna dokumentet med fokus på 2022. Vill du läsa så finns det här: 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/324/Visioner%20och%20övergripande%20mål%20för%20Vimmerby%20kommun%202012-2022%20-%20KF%202012-12-17%20§%20245.pdf

Slutligen vill jag tacka alla som läser min blogg. Jag har besöksrekord idag på inlägget om Warmbadhuset. 

Ge mig gärna inspel på teman för framtida blogginlägg. Medborgardialogen i Vimmerby måste öka för då ökar delaktigehten och vi kan tillsammans bygga ett ännu bättr Vimmerby. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar