fredag 29 juli 2016

Gunnar Johanssons skrivelse om Yxern publicerar jag på bloggen idag.

Jag läser Gunnar Johanssons inlägg om miljökatastrofen som pågår i Yxern. Jag väljer att publicera den här .

Jag har också läst en halvsida idag i Vimmerby tidning av Anders Sjögren om skadorna på sjön Yxern som nu har ett vattenstånd som är mer än 2 meter lägre än normalt.

Innan regleringen som startade efter vattendomen som beslutades år 1938 så finns dokumenterade vattennivåer i sjön under ett antal år före regleringen. Vattenståndet pendlade som max. en halvmeter mellan 92,3 och 92,9. Nu är vattennivån 90,5 och sjunker fortfarande. Tappningen ökades i lördags från 730 liter per sekund till 820 liter per sekund vilket för mig är oförklarligt i detta läge. 

"Tack för att jag får vara med i gruppen!
Jag vet inte om någon kan förstå vidden av och omfattningen av den skada som hela landskapet drabbats av. Det går förmodligen för kunniga vetenskapspersoner att uppskatta de biologiska skadorna, Kanske innebär det skedda skador som för vissa arter är irreversibla. Jag vet att varje gång en älvdal skall förvandlas till vattenmagasin är kraftbolaget skyldiga att låta biologer göra en konsekvensbedömning då ett vattenmagasin leder till irreversibla skador på dammbottnen och omgivningarna. 
Vi bör i synnerhet inte glömma den psykosociala skada som alla som på något vis blir berörda av landskapets ödeläggelse.
Att markägarnas möjlighet att förfoga över sin egendom blivit svårt beskuren och deras möjligheter att använda sin mark för turism och andra rekreationsmöjligheter är närmast obefintliga när Yxern som pärlan i landskapet blivit förstörd. 
Förmodligen kan biologiexperterna uppskatta ett närmevärde på en grov restaurering av sjöns ekologiska, biologiska system. Men att fullständigt återskapa sjön och dess strandekologi låter sig förmodligen inte göras. Att försöka kompensera de människor som blivit påverkade av det förstörda landskapet låter sig knappast göras utan att de som orsakat (orsakar) skadorna blir dömda och straffade för sin girighet. Lättaste skadorna att ekonomiskt uppskatta är markägarnas direkta och indirekta förluster på grund av att de icke kan förfoga över sin egendom,
Det är angeläget att en uppskattning av skadorna ur alla synpunkter blir gjorda och att ett sannolikt skadestånd presenteras.
Det måste sedan bli miljöjuristernas sak att bedöma om de som är skyldiga till förstörelsen och de som hade till uppgift att värna landskapets miljö men som av olika skäl försummade sin uppgift skall lagföras för den enskilt största miljöförstöring som drabbat Norra Kalmar län"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar