lördag 23 juli 2016

Badsjöar på sommaren ger krydda till livet

Jag anser att det är olyckligt att de barn som deltar i fritidshemmens eller förskolornas verksamhet i Vimmerby, barnens stad är förbjudna att besöka en badsjö sedan den 16 juni 2016. 

AL-skolans fritidshem arrangerade ett kollo i Bullerbyn och ville åka till Stjärnevik med barnen. De sökte pengar till busskostnaden av de 225000kr som regeringen skickat ut till vår kommun för att ge fler barn- och ungdomar kostnadsfria sommaraktiviteter. Pengarna beviljades men fick alltså inte användas då BUNS ledningsgrupp av säkerhetskäl tog ett beslut om att förbjuda besök vid badsjöar.

Det känns extra märkligt när

1. Peter Högberg lovade i kommunfullmäktige i maj 2016 att alla badsjöar i kommunen skulle besökas av "Fabriken on tour" i sommar.

2. Stjärnevikskollot lades ner för att fler barn och ungdomar skulle nås med fritidsaktiviteter under sommaren 2016. 

I dagens Vimmerby tidning (länk saknas i skrivande stund) berättas om att "Fabriken on tour" inte lockat så många ungdomar och att det beror på brist på marknadsföring. Jag tror att det beror på att barn och ungdomar vill bada och vistas vid en badsjö på sommaren och saknar kolloverksamhet. "Fabriken on tour" har inte vid ett enda tillfälle varit på plats vid en badsjö där barn och ungdomar vistas i stora mängder utan det är idrottsplatser eller liknande som besökts om jag förstått det hela rätt så Peter Högberg hade nog fått fel information av personalen när han var ordförande för Kultur och fritidsnämnden och beslutade om nedläggning av Stjärnevikskollot (november2015) för att ersätta det med annan verksamhet vid badsjöar.

Dagens Vimmerby skriver om vad jag anser om besluten av lägga ner Stjärnevikskollot och att förbjuda besök vid badsjöar av fritidshem och förskolor. 

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/6392/forbjudet-att-bada-for-fritidshem-och-forskolor/

Södra Vi IF sökte 94 000kr av de 300 000kronorna som fanns tillgängliga och inte hela potten som det felaktigit står i dagens Vimmerby tidning. I övrigt sökte VIF medel för spontanfotboll, Vimmerby kickboxning för prova-på verksamhet i Källängen samt Streetdans-prova på. 

KS AU har begärt en utvärdering av "Fabriken on tour". Jag kommer att föreslå kollo vid Apollo och att det skapas möjligheter till samverkan med föreningslivet och det civila samhället för att arrangera kollo vid badsjöar runt om i kommunen. Anen, Stjärnevik, Solnen, Storebrodammen, Nossen, Borstingen vid Apollo är exempel på badplatser som skulle passa förträffligt för kollo. Finns det föreningar som vill samverka för att ge barn och ungdomar möjlighet till badlek, vattenvaneträning och simträning? Det är inte samma sak att bada i en bassäng som att bada i en sjö på sommaren. Själv föredrar jag badsjön på sommaren. Det är härligt för själen att vistas vid våra badsjöar en varm sommardag med en bra bok och kaffe och lekande barn som stärker sin hälsa med utevistelse och badlek. 

Som kuriosa läser jag i Oskar Blombergs bok: Utdrag ur Vimmerby stads historia från 1975 att en plats öster om sjön Nossen utsågs som plats för Frisksportarklubben Apollos sommarläger 1937. Var det starten på det som idag är Vimmerby Camping? Apollostugan byggdes vid samma tid och en plats vid Borstingen uppläts kostnadsfritt mot att föreningens medlemmar skötte städning av platsen vid sjön. 

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar