onsdag 13 juli 2016

Höghastighetståg

I gårdagens Vimmerby tidning skriver Tomas Holgersson en intressant artikel om höghastighetståg. Jag instämmer med Tomas Holgersson och ifrågasätter projektets finasiering. Och var finns klimatanalysen av höghastighetsbanorna. 

http://www.vimmerbytidning.se/debatt/fran-lasekretsen/hoghastighetstagen-nu-pa-vag-at-ratt-hall-20160712/

Jag önskar att det görs en noggrann konsekvensanalys med fokus på hela landets tillgång till kollektivtrafik. Kommer resurserna att räcka till att upprätthålla och underhålla kollektivtrafiken i hela landet och samtidigt investera miljarder i en höghastighetsbana. 

Frågan är om Sverige har tillräckligt stor folkmängd för att kunna sälja tillräckligt med tågbiljetter för att denna satsning ska få en långsiktig kostnadstäckning för driften av denna satsning.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar