lördag 2 juli 2016

Kulturarbetet måste prioriteras

Centerpartiet i Vimmerby gick till val 2014 med en valplattform som vi arbetar för att förverkliga. Läs den här : http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/Valplattform-2014-2018/ och kortverisionen finns här : http://www.youblisher.com/p/965851-Centerpartiet-i-Vimmerby-kommuns-valplattform-2014-2018-Kortversion-Naerodlad-politik-foer-HELA-Vimmerby-kommun/

Nu bygger den rambudget som är lagd för 2017 till stora delar på Centerpartiets budgetförslag 2016 där vi ska erbjuda service i form av förskolor och skolor i hela kommunen. http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/

En fråga som är eftersatt av S och M är dock kulturpolitiken sedan KS tog över det arbetet den 1 februari 2016. Ingen politiker är ännu utsedd att ansvara för kulturfrågorna och det anser jag vore värdefullt och jag har erbjudit mig att utgöra den resursen. 

Kulturskolan behöver stöd för att öka sin samverkan med exempelvis regionen och vi har skrivit en motion om att utse Vimmerby till dansnod. M och S lovade att lyfta fram den motionen skyndsamt då vi behöver ett bifall i KF under tidig höst för att ge en signal till kulturutskottet som under hösten ska besöka alla tilltänkta noder. 

Tyvärr har detta inte gjorts av presidiet och skälet vet jag ej. Möjligen är det tidsbrist men det vore mycket bra om KS presidie kunde prioritera denna fråga så att Kulturskolan får mer stöd föör sitt arbete. 

Astrid Lindgrens Näs och Astrid Lindgrens Värld borde också involveras mer i samverkan nu när avsiktsförklaringen om att kommunen inte längre ska äga och driva driftbolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs.

Jag skulle också lugnt och sansat vilja hylla den klokskap och den framsynthet som Bengt Johansson hade när han formulerade, lade fram och fick bifall av KF för en motion för 42 år sedan. Det fantastiska är att Bengt insåg värdet av ett kulturcentrum på NÄS redan 1974. 

Det var långt innan Sagobyn invigdes 1981.

Det var långt innan KALN bildades och paviljongen på Näs byggdes 2006. Motionen finns fotograferad nedan. 

Nu är avsiktsförklaringen underskriven av alla parter och ett av våra vallöften från 2010 håller på att infrias. Då föreslog jag att bidraget till Näs skulle minskas med en halv miljon årligen fr o m 2011 vilket hade inneburit att kommunen inte längre skulle lägga några medel till driftbidrag år 2017. Nu blir detta verklighet även om metoden blev en annan. 2017 kommer inte kommunen att lägga en krona i driftbidrag. Denna fråga drevs också inför valet 2014 och Centerpartiet har haft möten med både Nils Nyman och Jocke Johansson och förklarat värdet av att kommunen överlåter denna verksamhet på andra aktörer. Vi i C är därför helt med på denna överlåtelse till stiftelsen och försäljningen av KALN till Saltkråkan. Vi tror att Astrid LindgrensNäs kommer att få en liknande positiv effekt som ALV fick då Saltkråkan köpte och tog över större delen av kommunen. Saltkråkan har inveserat 350 miljoner i Vimmerby sedan de köpte parken. Det hade kommunen inte klarat. Därför är det högst sannolikt att Näs kommer att gynnas av denna avsiktsförklaring och vi i C önskar Näs ett fortsatt framgångsrikt arbete och vi önskar Stiftelsen Astrid Lindgrens författarskap och Saltkråkan ett varmt LYCKA TILL med utveckling av Astrid Lindgrens Näs med förhoppningar om ett utvecklat samarbete kring kulturarbetet i kommunen. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar