fredag 29 juli 2016

Thorbjörn Fälldins närodlade politik var stor och gjorde stor skillnad

Fotograf/Copyright: TT

Thorbjörn Fälldins bortgång innebär att en av de mest framgångsrika politiska ledarna i Sverige gått bort. Han var den som bröt socialdemokratiskt maktinnehav efter 44 år och ledde den första borgerliga regeringen i modern tid. 
Som politiska ledare hade han ett säkert sätt att säkerställa rimligheten i politiska förslag: 
- Vad betyder det för min granne? 
Ja, så enkelt kan man på ett sätt sammanfatta idéen med Närodlad politik och det var en av de frågor som Thorbjörn Fälldin använde för att reda ut om politiska förslag som presenterades var rimliga, begripliga och acceptabla.

Det beskriver också ett förhållningssätt till politiken som tyvärr alltför ofta känns frånvarande i dagens politiska debatt. Förtroendet att vara politisk företrädare kommer från grannar och människor runt om i samhället och det är deras vardag och livsförutsättningar som behöver styra politiken och därför blir frågan så smart och enkel men så rätt som en del i det politiska arbetet. Den visar på hans storhet som politiker.

Thorbjörn Fälldins gärning som politiker påminner om betydelsen av att vara förankrad och behålla känslan för var man kommer ifrån. Och det var så han kunde avväpna dåtidens negativa socialdemokratisk retorik om att Centerpartiet skulle utgöra ett hot mot människors pensioner genom det enkla konstaterande ”skulle jag ta pensionen från min egen mor”. Tala om ett nära perspektiv.

I Kalmar län minns vi också särskilt en av de klassiska debatterna med Olof Palme som hölls Kalmar 1982. Det var med stolthet vi fick uppleva hur han med jordnära argumentation och starka värderingar om decentralisering, trygghet, Nej till Kärnkraft och ja till hållbar energipolitik och Nej till till löntagarfonder vann debatten.

Thorbjörn Fälldin var en stor ledare för Centerpartiet och borgerligheten i Sverige och det närodlade perspektiv han hade på politiken behöver vi ständigt påminnas om som det naturliga och riktiga förhållningssättet - det är ett viktigt bidrag som han lämnat till Centerpartiet och den svenska politiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar