måndag 4 juli 2016

Fiberframtiden ska diskuteras idag

Idag ska jag delta i ett styrelsemöte med Vimmerby kommuns förvaltnng AB. På agendan finns fiberprojektets framtid och strax före vårt möte sammanträder Vimmerby fibernät AB där Micael Glennfalk och Peter Högberg borde vara adjungerade. Erik Paulsson deltar för oppositionens räkning.  

Klart är att Jordbruksverket kommer att supporta ett område med 15 miljoner för att cirka 200 anslutningar i norra delen av kommunen ska kunna förverkligas. För det krävs bildandet av ett byalag mm. Inga kommunala medel får bidra till deras anslutningar om jag förstått regelverket rätt. 

Vimmerby fiber har varit mycket omtvistat och den auktoriserade revisorn från PWC har aldrig under sin 20-åriga erfarenhet av att granska kommunala projekt aldrig stött på ett projekt som varit så illa skött vad gäller styrning och ledning. 

Av det skälet är det avgörande att Tomas Peterson och Peter Högberg som nu har utsetts av KS att utvärdera och föreslå en fortsättning av fiberutbyggnaden kraftfullt tar tag i denna fråga och ser till att KS gör en ny handlingsplan som KF får anta i höst och som ersätter den handlingsplan som nu avbrutits. 

Det viktigaste nu är man ser till att skapa en god samverkan med en extern aktör så att hela kommunen får tillgång till snabb fiberuppkoppling så att männsikor exempelvis kan arbeta på distans oavsett bostadsort. 

Även medborgardialogen och service kommer att skötas digitalt i framtiden och då är fibern troligen en framtida förutsättning. VDSL klarar kapaciteten några år till på flera håll i kommunen men utbyggnad i exempelvis Brantestad med omnejd som inte har en fibrerad telestation måste planeras snarast. 

Slutligen krävs en plan för hur medborgarna ska informeras om framtidens utbyggnad och alla de som anmält intresse borde kontaktas och få ett besked om vad som gäller framöver. Även jag som bor i utkanten av Vimmerby väntar på en kontakt med information utifrån den intresseanmälan som jag gjorde år 2014. Hemsidan innehåller ingen kontaktuppgift till Vimmerby kommun. Lillemor Axelsson och Kevin Gibbs på ITSAM är kontaktpersoner för Vimmerby fiber i dagsläget. 

I februari 2016 beslutade KS att avsluta de påbörjade anslutningarna och finansieringen av dem . C lade en protokollsateckning där vi önskar att KS ska få redovisning av de företagsanslutningar som gjorts av Vimmerby fiber och som KS inte har beslutat om. Ska flera företag anslutas så krävs KS-beslut för det. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar