tisdag 5 juli 2016

Vi måste skapa ett ännu bättre debattklimat i Vimmerby

Partierna är nu överens om att sträva efter ett bättre samverkansklimat. Avsiktsförklaringen som projektledningen för SLUSEN (social lokal utvecklingsplan) har initierat och som nu under ett halvår har diskuterats skrevs under den 27 juni. 

Nu ser vi alla framåt och lägger den tiden som varit med ett hårt debattklimat mellan majoritet och opposition bakom oss. 

Centerpartiet kommer att fortsätta att arbeta konstruktivt med sina två representanter i KS AU och mitt förslag att involvera ersättarna mer i budgetberedningen vore värdefullt för att få fler partier delaktiga i det viktiga budgetarbetet för att få kommunens ekonomi i balans. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar