torsdag 21 juli 2016

CUF och C träffades i Källängen igår kväll

Europasamarbete, terrorattacker, staskupp i diktaturen Turkiet, BREXIT var några frågor som diskuterades igår kväll på Centerpartiet i Vimmerbys sommarträff. Vi var alla överens om att mer måste göras för att hålla ihop Europa nu. Demokratiarbete är en färskvara som inte kan tas för given utan det krävs ständig aktivitet och samtal kring hur demokratin kan utvecklas i ett samhälle. Medborgardialogen måste stärkas på alla plan och kulturen är ett verktug för att öka förståelsen mellan olika männsikor och därigenom stärka demokratiarbetet. 

Yxern diskuterades också och Tino Åberg fanns på plats för att förklara problematiken. Vi diskuterade hururvida det skulle vara meningsfullt att överklaga Länsstyrelsen i kalmars beslut att inte hörsamma regleringsföretagets ansökan om att få göra ett undantag från vattendomen och tappa mindre vatten. 

Vi diskuterade också vad som måste göras härnäst. 

Sätta press på Linköpings kommun var ett av förslagen och kräva att de slutar att förstöra Vimmerby kommuns största sjö. 

Sätta press och förvänta oss en tillsyn av miljötillståndet i sjön Yxern av tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Kalmar var ett annat förslag vilket mötets deltagare ansåg som högprioriterat. 

Räddningschefen i Vimmerby ska också informeras om risken för stor miljöskada. Vilka åtgärder kan han vidta?

Vi diskuterade också samverkan med Centerpartiet i Kiruna eftersom mötet besöktes av Mattias Timander som semestrar i Vimmerby. Han beskrev att Kiruna styrs av M och S och att de föreslagit skolnedläggningar på landsbygden. Kommunens politiska ledning har också lagt ner Kultur- och fritidsnämnden helt vilket Centerpartiet har motsatt sig kraftfullt. C i Kiruna har ökat från 2 till 14 mandat på de två senaste valen och Kiruna står för en jätteutmaning nu när staden måste flyttas på grund av gruvbrytningen. 

Mattias Timander kandiderar till Riksdagen i det allmänna valet 2018 för Norrbotten. Vi skojade om att han startade sin kampanj i Vimmerby nu 2 år före valet, 150 mil från sin valkrets. I vilket fall var det intressant att diskutera med Mattias Timander som också är ordförande för CUF i Norrbotten. Henning Håkansson som är ordförande i Kalmar läns CUF-distrikt var också på plats och vi diskuterade gemensamma aktiviteter då CUF behöver stärkas i Vimmerby kommun. Maja Danlid var också på plats som företrädare för den lokala delen av CUF. 

Kvällen var välbesökt med tanke på att många är på semester och det var också en fantastisk kväll med mycket folk i hela Källängsparkken. Café Källängen gör att parken är på väg att bli den fina mötesplats som den har potential att vara för oss Vimmerbybor och för våra besökare. Det kommer garanterat att bli fler sommarkvällar som spenderas här för vår familj. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar