måndag 18 juli 2016

Miljöpartiet ber om ursäkt för regeringens politik och Yxern borde läggas på den listan

Miljöpartiet i Karlshamn ber väljarna om ursäkt för regeringens politik som de är delaktiga i. Till listan kan läggas miljöskandalen i Yxern. Ordförande för Tekniska Verken i Linköping är Miljöpartiets Nils  Hillerbrand i Linköping och han bör snarast ta ett delegationsbeslut och ge ett tydligt besked till regleringsföretaget i Yxern om att minska tappningen. Kammarkollegiet ger honom stöd för ett sådant beslut och Länsstyrelsens handläggare Eva Brynolf ger också sitt stöd till att verksamhetsutövarna på frivillig väg gör det som krävs. Vad väntar Miljöpartiet på? Ännu mer förödelse och förstörelse av sjön Yxern och den å som ligger nedströms. Hela ekosystemet har stora naturvärden som kommer att ta tiotals år att återställa när gäddormas lekplatser är fullständigt torrlagda och musslorna ligger och dör. Vi pratar om Kalmar läns största sjö som hyser rördrom och storlom mm. Örnar brukar också segla över sjön och Smålands landskapsdjur uttern bor vid sjön. Jag lyssnade till rördrommen när riksdagsman Anders Åkesson , Tino Åberg och Anna Johansson besökte yxern vid Krogsfall 2014. Redan då var vattnet lågt och det blev inte bättre av att regleringsföretaget tappade sjön på stora mängder vatten på senvintern 2015 och två års nederbördsfattiga år. 

Hur ska det gå för rördrommen och Storlommen? Enligt Anna Johansson har Strolommens häckning misslyckats i fler år på grund av kraftigt fluktuerande vattennivå. Simon Jansson har kämpat för att få till en ny vattendom i decennier. Nu är äntligen alla övernes om att så måste ske men det akuta läget måste åtgärdas först och med omedelbar verkan. Tappningen måste nu minska till mindre än 500 liter per sekund för att inte ytterligare orska skador på ekosystemet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar