lördag 2 juli 2016

Föreningarna måste få ett besked om integrationsarbetet i kommunen

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/5879/sa-mycket-kostar-det-att-flytta-laktaren/

Läktarfrågan är en av många frågor som KS har att hantera. Före det måste KS skriva hyresavtal med de föreningar som saknar avtal. VIF har inte betalat hyran och kommunen har därför en prognosticerad hyresförlust på 400000kr för CEOS. Jag förväntar mig att den frågan prioriteras före alla andra frågor vad gäller föreningslivet. 

En annan viktig samhällsfråga är det fina integrationsarbete som VIF gör och har gjort och som imponerade djupt på vår kulturminister härförleden. 

Jag yrkade att KS AU skulle ta ett inriktningsbeslut att avsätta medel ur asylflyktingpengarna för att föreningarna ska kunna förebereda sina ansökninar under sommaren och så att KS kan hantera de ansökningarna så att föreningarna som vill göra integrationssatsningar kommer igång i höst. 

Tyvärr var inte M och S beredda att ta ett sådant inriktningsbeslut vilket innebär att 2016 är ett förlorat år vad gäller föreningslivets integrationsarbete i samverkan med kommunen. VIF har sökt andra externa medel och vi har även en ansökan från VIF som ännu inte hanterats av M och S och lagts fram för KS AU. Nu dröjer det till augusti innan vi har en politisk hantering av den frågan. 

Jag anser att Vimmerby kommun måste effektivisera sin beredning och sin ärendehantering. Personalen på kommunstyrelseförvaltningen sliter hårt med beredningen och ingen kritik riktas från mig till dem. Men faktum är att det ligger en hel hop med medborgarförslag och motioner som inte är hanterade och på det finns ett förslag till Landsbygdspolitiskt handlingsprogram som kostade 100000kr att ta fram och som landsbygdsberedningen ville ha beslut på i KF i juni 2014. Förslaget är remitterat och förvaltningen har sammanställt inkomna remissvar och det var färdigställt i juni 2015. Frågan är varför ordförande i KS AU inte lyfter fram ärendet för beslut. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar