söndag 24 juli 2016

Söndagsreflektioner om YXERN. Miljöministern borde aktiveras i denna fråga.

Yxern är verkligen en fråga som Vimmerby kommun måste prioritera. Tomas Peterson har bjudit in mig till en avstämning om vad som är gjort och vad som behöver göras av Vimmerby kommun. Mötet äger rum imorgon i Stadshuset i Vimmerby kl. 10. 

Därför har jag idag ställt lite frågor till några centerpartister i Linköpings kommun. 

Är det Tekniska verken, Regleringsföretaget eller Länsstyrelsen som har det största ansvaret för denna katastrof som orsakats av alltför stor tappning av vatten till elproduktion senvintern 2015 i kombination med  två mycket torra år och total avsaknad av vårflod 2016. 

Som jag ser det så säger Kammarkollegiets uttalande i början av juni att Regleringsföretaget med omedelbar verkan kunde ha  minska tappningen redan då och det hade då inte sett lika illa ut för Yxern som det gör nu när tappningen har varit 800 l/s istället för 600 l/s eller lägre. Konsekvensen blir att ån nedströms Yxern (Yxeredsån ) troligen kommer att torrläggas inom kort. Man borde ha minskat tappningen redan i juni och inte väntat till detta läge i sutet av juli. 

Jag bjöd in vår landhövding den 1 maj 2016 för då fick jag rapporter från de som bor runt sjön vad som riskerades om inte tappningen minskade. 

Landshövdingen och länsstyrelsen har svarat att det är verksamhetsutövarna som har det fulla ansvaret men om de inte har godkända tillstånd vilket Länsstyrelsen är tillsyndsmyndighet för så landar ansvaret in på tillsynsmyndigheten i mina ögon. 

Slutsatsen blir att varken regleringsföretaget, Tekniska verken eller Länsstyrelsen har tagit det ansvar som de haft möjlighet till och det är orsaken till situationen i Yxern. 

Miljöpartisten Nils Hillerbrand som är ordförande i Tekniska verken borde omgående få direktiv från sin miljöpartiskiske miljöminister om att åtgärda Yxerns situation genom att ge direktiv till regleringsföretaget om att minska tappningen nu idag. Allt annat är för mig orimligt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar