onsdag 6 december 2017

Bevara Blåsekulle utsiktsplats

Kommunstyrelsen hade 34 ärenden att hantera och avgöra igår.

Ett av dem handlade om vilken inriktning som detaljplanearbetet på Blåsekulle ska ha. M och S  beslutade att utforma området Blåsekulleparken till ett storkvarter med flerbostadshus.

Vi i Centerpartiet yrkade på att göra en detaljplan för viss bebyggelse men exploatera varsamt i dialog med medborgarna och med bevarad utsiktsplats. Vänsterpartiet reserverade sig också mot den beslutade inriktningen som M och S gjorde. 

Våra skäl till yrkandet är att vi anser att denna plats visst kan bebyggas med hus i begränsad omfattning och som passar in i miljön men det är viktigt att ta noggrann hänsyn så att hela området passar in i redan befintlig byggnation. Vi menar också att detta är Vimmerby tätorts finaste utsiktsplats där man faktiskt skulle kunna iordningställa en ”View point” med koppling till vår historia och Astrid Lindgrens författarskap. 

Viktigt med en bra medborgardialog i samband med detaljplanearbetet. 

Vi vill också att det ska göras en dubbel markanvisningstävling och erbjuder marknaden att komma in med förslag på byggnationer och anbud på marken. Politiker tillsammans med tjänstemännen får sedan avgöra vilken entreprenör som får chansen att bygga här. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar