onsdag 6 december 2017

Rådslag om livsmedelsstrategin i Vimmerby idag

https://rfkl.se/Documents/Näringsliv/Gronanaringar/Livsmedelsstrategi/Rådslag-livsmedel2017_inbjudan.pdf

Jag har inte bjudits in till rådslaget om livsmedelsstrategin som äger rum på Näs idag men jag har kontaktat Carolina Gunnarsson med en önskan att få delta. Tyvärr är det fullt men hon har lovat att höra av sig om det dyker upp en möjlighet (avhopp).

Jag skulle verkligen vilja delta i detta rådslag eftersom vårt län och vår region är i stort behov av fler livsmedelsföretag. Vimmerby och länet har redan framstående större lvsmedelsföretag men helt klart så behöver vår självförsörjningssgrad av livsmedel och vår förädlingsgrad öka.

Frödinge mejeri, Arla, Åbro, Håkans glada grisar, Skäfshults ägg, Axelssons i Aby, Räven och osten,  och alla duktiga mjölkproducenter och köttproducenter är alla mycket betydelsefulla för vår livsmedelsutveckling på olika sätt.

Kalmar läns regionförbund arbetar alltid fokuserat med olika projekt och jag minns Klimatkomissionen och No oil med respekt. Tyvärr har det arbetet avstannat , delvis till förmån för livsmedelsstartegiarbetet, tror jag. Svårt att hålla igång flera satsningar såklart. Båda ämnena är lika viktiga för vårt län enligt mig.

I november 2016 hade man förra rådslaget som samlade cirka 40 personer. Jag läser på regionförbundet hemsida att

Livsmedelsstrategin består av följande sex åtgärder. Tillsammans verkar de för att strategin når sina mål, och de presenterades tillsammans med efterföljande gruppdiskussioner om konkreta steg till fortsättning:
  1. Bilda ett råd för kompetensförsörjning samt ett Mat-college
  2. Inkludera livsmedelsbranschen i det företagsstödjande systemet
  3. Bygga en plattform för forskning, innovationer och utveckling inom ramen för projektet Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus
  4. Etablera en nationell mötesplats (konferens) för Mat & Livsmedel
  5. Utveckla länets matidentiteter
  6. Genomföra arbetet tillsammans

Läs mer här: https://rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Livsmedelsstrategi/Nyheter/Vaxande-varde---livsmedelsstrategi-for-Kalmar-lan-2016---2025/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar