tisdag 12 december 2017

Näringslivsarbete och dialog

Jag har skrivit om näringslivsarbete förut och det är för mig ett mycket viktigt ämne.

Nu när vi snart har en ny utvecklingschef som ska ha huvudfokus på näringslivsarbete så är det extra viktigt att vi lyfter både det strategiska och operativa arbetet med näringslivsutveckling.

Det måste vara enkelt att vara företagare i vår kommun och jag förväntar mig att lotsarbetet nu fungerar som i vår grannkommun som uppfann arbetssättet som vi nu implementerat i Vimmerby kommun. En väg in och en kontakt är ledstjärnan för företagslotsarbetet.

Läs mer om det här http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/foretagslots/

Företagsbesök och dialogen måste förbättras och Företagarna är en mycket viktig aktör liksom Svensk handel, Svenskt näringsliv och Vimmerby turistbyrå ekonomisk förening samt Bevara Vimmerby m fl.

På torsdag arrangeras ett möte av Vimmerby tidning och Bevara Vimmerby. Det ska bli ett intressant möte. OPS dvs offentlig privat samverkan kommer jag att föreslå vad gäller att genomföra det som planerades i ÖP 2007, en påbyggnad på KONSUM med bostäder i två plan som är tillgänglighetsanpassade.

Företagslots

Vimmerby kommun vill stärka och utveckla sitt näringslivsarbete för att göra kommunen ännu mer attraktiv att verka och leva i. Ett led i detta arbete är att höja kompetensen på den kommunala näringslivsservicen och skapa samverkan mellan förvaltningar och avdelningar i en ny arbetsmetod, en företagslotsfunktion. Metoden kan kopplas till kommunens näringslivsstrategi och är ett sätt att knyta konkreta aktiviteter till mål och processer.

Totalt ingår nu 17 tjänstemän i Vimmerby kommuns lotsfunktion.
Under år 2014 har lotsarna deltagit i seminarium om värdskap och kommunikation, gemensamt företagsbesök på Zobra AB, föreläsning tillsammans med Hultsfreds kommuns lotsar beträffande bemötande med mera, studiebesök på Vimmerby Energi och Miljö AB och ett informationsmöte om starta eget via ALMI. Därutöver har lotsarna genomfört praktik på annan förvaltning, individuella företagsbesök och deltagit i företagsfrukost och fullmäktigemöte.
Vi arbetar nära Hultsfreds kommuns lotsar som utgår från samma koncept som vi.
I praktiken medför företagslotsfunktionen att du som företagare ska kunna få övergipande information om allt som rör ditt företagande oavsett om du pratar med en byggnadsinspektör, alkoholhandläggare eller näringslivsutvecklare. Om det gäller komplexa företagsärenden samlar vi snabbt företagslotsarna till ett gemensamt möte med företagaren för en effektiv, smidig och rättssäker handläggning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar