fredag 8 december 2017

Grattis Gullringen!

Boklok satsar och ökar personalstyrkan med 50 inom två år till 250 anställda. Så roligt för vår nordligaste kransort i kommunen.

Nu är det extra viktigt att planera för en långsiktigt hållbar förskola och skola och vi i C anser att Brännebro skola bör byggas om i markplan för att inrymma två förskoleavdelningar. Då kan man sälja villan som bostadshus där förskolan finns idag.

Gullringen har redan många yngre småbarnsfamiljer och denna satsningen innebär troligen en ökad befolkning i Gullringen och då behövs mer lokal service och inte mindre.

S och M pratar varje sammanträde om framtida skolnedläggningar på landsbygden.

Vi vill istället profilera, samordna och utveckla alla kommunens orter och skolor. Det är närodlad politik för oss.

Grattis Gullringen till denna satsning.

Hoppas att det också går att finna en lösning för Gullringshus gamla fina kontor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar