söndag 3 december 2017

Vimmerby kommun i siffror

Roade mig med att leta kommunfakta på nätet. Här är två webbsidor (sist i detta inlägg) som beskriver kommuners ekonomi i jämförelse med landets 290 kommuner. På tisdag ska ekonomienheten gå igenom cirka 60 bilder som visar en uppdatering av SKLs analys av kommunens ekonomi som de gjorde 2014. Det finns en del att göra för att bli effektivare och samtidigt inte minska på kvalitén på kommunens leveranser inom vård, skola och omsorg. En sak som jag noterar är att vi byggt ut bemanningen inom näringslivsutveckling under denna mandatperiod och under den förra med totalt två tjänster plus en tjänst som finansieras av Tillväxtverket. I en högkonjunktur som den vi nu är inne i kan man verkligen reflektera över hur stor bemanning en kommun ska ha på näringslivsarbete och vilket fokus det arbetet ska ha. Markaryds och Mönsterås kommuner ligger i topp på närinsglivsrankingen men har i princip endast en näringslivschef som bemanning. Vimmerby har i dagsläget en utvecklingschef plus tre näringslivssekreterare.  En uppdatering av kommunens näringslivsstrategi med fokus på vad kommunen ska uträtta inom denna sektor i samverkan med Företagarna, Svensk handel och Fastighetsklubben med flera måste fram snarast. Vilka möten ska hållas? Vilka nätverk ska bildas? Strategiska möten för stärkt lokal attraktionskraft finns budgeterat för 2018 och kommer att delvis finansieras externt. Godmorgon Vimmerby finansieras också delvis externt. Industriråd och näringslivsråd ligger vilande. Landsbygdsrådet och de nya bygdegrupperna ska tillsammans göra ett nytag i februari enligt Djursdala modell.

Jag kommer att fortsätta att göra företagsbesök varje vecka. Hoppas att näringslivsenheten också fortsätter med det. Nyhetsbrevet verkar också vara vilande. http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/till-dig-som-foretagare/nyhetsbrev/

Snart har vi en ny utvecklingschef på plats. Då förväntar jag mig mycket verkstad och nytag.

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/?compare=1&region=0884

https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16622

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar